Georg Sverdrups hus

Georg Sverdrups hus er UiOs fremste representasjonslokale på Blindern.

Georg Sverdrups hus ligger i Moltke Moes vei 39.

Hvem kan bruke lokalene

 • Alle universitetets interne enheter
 • Departementene og statsrådene
 • Andre utvalgte samarbeidspartnere

Hva kan lokalene brukes til

 • Undervisningsvirksomhet har fortrinnsrett mandag til torsdag.
 • Auditoriene og tre av undervisningsrommene er holdt av til aktiviteter utenom undervisning hver fredag gjennom hele året.
 • Vestibylen kan benyttes til faglige utstillinger i forbindelse med arrangementer i undervisningsrommene samt mottagelser.
 • Fakultetene kan benytte auditorium 2 til disputaser på fredager, som et supplement til andre egnede lokaler.
 • Arrangementer skal ikke forstyrre bibliotekets virksomhet.
 • Studentforeninger har ikke anledning til å ha stands i fellesarealene eller utenfor hovedinngangen.
 • Bygningen holdes årlig av til flere faste arrangementer i regi av Universitetet i Oslo.

Rommene

Sjekk romtimeplanen for detaljert informasjon om ledige tider.

Detaljert informasjon om det tekniske utstyret i hvert rom.

Auditorium 1

 • 456 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle
 • Teleslynge for hørselshemmede på rad 1-4

Auditorium 2

 • 76 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle
 • Flatt auditorium med rullestoladkomst
 • Teleslynge

Undervisningsrom 1-3

 • 48 plasser
 • Projektor, fast PC, lydanlegg, Crestron, kritt-tavle

Grupperom 1-7

Se romtimeplan for informasjon om antall plasser.
 

Klubben og Stort møterom i Georg Sverdrups hus

Klubben er forbeholdt bibliotekets ansatte mellom kl. 11 og kl. 13 på hverdager.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Adgang

Adgang utover bygningens ordinære åpningstid må avtales med Eiendomsavdelingen. Er bygningen stengt, kan det medføre kostnader for vakthold.

Ved bruk av Klubben og Stort møterom må du oppgi nummeret på ansattkortet ditt for å få adgang til kortlåsen til rommene.

I forbindelse med arrangementer kan Eiendomsavdelingen gi midlertidig adgang på ansattkort til deler av bygget.

Mat og servering

Renhold

 • Søppel og matavfall kastes i avfallsdunker utenfor bygningen ved Moltke Moes vei etter arrangementets slutt.
 • Manglende opprydding kan du bli fakturert for.
 • Spørsmål om renhold rettes til Renholdsseksjonen.

Tilrettelegging og bruk av teknisk utstyr

Trådløst nett

Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nettverk.

Reservere rom

Kontakt

Spørsmål om reservering av rom på fredager:

Eiendomsavdelingen

Spørsmål om AV-utstyr i auditoriene:

USIT

Tlf: 22 84 42 07

For IT-/dataspørsmål i andre rom

Bibliotekets IT-tjeneste 

Tlf: 22 84 42 35

Houston: 22 84 40 04

 

 

Publisert 13. mai 2016 12:02 - Sist endret 6. jan. 2022 09:56