Professorboligen

Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. 

På grunn av koronasituasjonen er Stallen og Stuene i Professorboligen inntil videre forbeholdt universitetets ledelse og offisiell representasjon for universitetet.

Hvem har adgang til å bruke lokalene

 • Universitetets, fakultetenes og enhetenes ledelse
 • Departementene og statsrådene
 • Alle ansatte kan bruke Loftet som møterom* (bruk etter kl 16 kan medføre kostnader for tilsyn)

* Ansatte kan ikke låne eller leie lokalene til privat bruk, julebord eller andre sosiale samlinger

Hva kan lokalene brukes til

 • Møter (etter kl 15 må det avtales tilsyn. Dette kan medføre kostnader)
 • Offisiell representasjon for universitetet
 • Høytidelige markeringer (mottakelser, jubileer, mindre prisutdelinger)
 • Boklanseringer
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Presentasjon av prosjekter
 • Disputaser (ikke disputasmiddag)

Når er rommene ledige?

Sjekk timeplanen for de ulike rommene i Professorboligen.

Kostnader

Bruk av Professorboligen til faglige aktiviteter for enheter ved UiO er kostnadsfritt. 

All annen aktivitet etter kl 16 medfører kostnader for arrangøren.

Priser

Hverdager etter kl 16:00 Hverdager per time utover 4 timer Lørdag og søndag Lørdag og søndag per time utover 4 timer
 
Grunnpris
(1-4 timer pakkepris)
4000,- 1000,- 6000,- 1200,-

* I prisene inngår ordinært renhold og bemanning i forbindelse med tilsyn.

Ved store arrangementer som krever ekstraordinært renhold og bemanning vil det komme tillegg i pris:

Pris per time for 1 vekter 450,- +mva
Ekstra renhold før kl 16 650,-
Ekstra renhold etter kl 16 1250,-
Ekstra renhold lørdag/søndag 1650,-

Spørsmål om kostnader og leiepriser for ulike arrangører sendes til Eiendomsavdelingen.

Befaring

Ved store arrangementer må alle leietakere møte til befaring i forkant. Befaring avtales etter at søknaden er godkjent. Enkel informasjon om fasiliteter, plantegninger og kart over beliggenhet er tilgjengelig på UiOs finn fram-sider.

Adgang

Adgang avtales med Eiendomsavdelingen.

Tilsyn

 • Eiendomsavdelingen vurderer behov for tilsyn
 • Ved bruk av møterommene etter kl 16 og i helger skal det alltid være tilsyn
 • Ved større arrangementer som krever ekstra bemanning kan det påløpe ekstra kostnader

Mat og servering

 • Servering er tillatt i alle rom
 • Det er ikke dekketøy til utlån
 • All mat må bringes av cateringfirma. UiO-interne leietakere må forholde seg til UiOs rammeavtaler
 • Anretningskjøkkenet i Stallen skal kun benyttes av cateringfirmaet etter avtale med Eiendomsavdelingen.
 • Servering av alkohol må skje iht. UiOs regler samt Lov om omsetning av alkoholholdig drikke

Tilrettelegging og bruk av teknisk utstyr

 • Endring av møblering eller utstyr må avtales på forhånd med Eiendomsavdelingen
 • UiOs systemer er tilrettelagt for PC, ikke Mac. Alle adapterkabler må medbringes
 • Arrangøren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og betjene dette under arrangementet. Se informasjon om IT-tjenester under arrangementer.

Forslag til oppsett av bord:

        Seminar                        Undervisning                               Hestesko

Trådløst nett

 • Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nett for ansatte
 • Gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord

Ordensregler

 • Alle som skal bruke UiOs lokaler må gjøre seg kjent med og følge de generelle reglene for bruk av rom på UiO
 • Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt
 • Eventuelle skader eller mangler skal meldes til Eiendomsavdelingen
 • Leietager er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar

Parkering

Det er mulig å kjøre opp til bygningen for å levere varer. Besøkende henvises til gateparkering.

Send inn søknad

Rommene

bilder

 

Publisert 1. okt. 2015 13:46 - Sist endret 9. juli 2020 10:49