Professorboligen

Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. Bygningen er fredet etter lov om kulturminner.

Hvem har adgang til å bruke lokalene

 • Universitetets, fakultetenes og enhetenes ledelse
 • Departementene og statsrådene
 • Alle ansatte kan bruke Loftet som møterom* (bruk etter kl 16 kan medføre kostnader for tilsyn)

* Ansatte kan ikke låne eller leie lokalene til privat bruk, julebord eller andre sosiale samlinger

Hva kan lokalene brukes til

 • Møter (etter kl 15 må det avtales tilsyn. Dette kan medføre kostnader)
 • Offisiell representasjon for universitetet
 • Høytidelige markeringer (mottakelser, jubileer, mindre prisutdelinger)
 • Boklanseringer
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Presentasjon av prosjekter
 • Disputaser (ikke disputasmiddag)

Kostnader

Bruk av Professorboligen til faglige aktiviteter for enheter ved UiO er kostnadsfritt. 

All annen aktivitet etter kl 16 medfører kostnader for arrangøren.

Priser

Hverdager etter kl 16:00 Hverdager per time utover 4 timer Lørdag og søndag Lørdag og søndag per time utover 4 timer
 
Grunnpris
(1-4 timer pakkepris)
4000,- 1000,- 6000,- 1200,-

* I prisene inngår ordinært renhold og bemanning i forbindelse med tilsyn.

Ved store arrangementer som krever ekstraordinært renhold og bemanning vil det komme tillegg i pris:

Pris per time for 1 vekter 450,- +mva
Ekstra renhold før kl 16 650,-
Ekstra renhold etter kl 16 1250,-
Ekstra renhold lørdag/søndag 1650,-

Spørsmål om kostnader og leiepriser for ulike arrangører sendes til Eiendomsavdelingen.

Befaring

Ved store arrangementer må alle leietakere møte til befaring i forkant. Befaring avtales etter at søknaden er godkjent. Enkel informasjon om fasiliteter, plantegninger og kart over beliggenhet er tilgjengelig på UiOs finn fram-sider.

Adgang

Adgang avtales med Eiendomsavdelingen.

Tilsyn

 • Eiendomsavdelingen vurderer behov for tilsyn
 • Ved bruk av møterommene etter kl 16 og i helger skal det alltid være tilsyn
 • Ved større arrangementer som krever ekstra bemanning kan det påløpe ekstra kostnader

Mat og servering

 • Servering er tillatt i alle rom
 • Det er ikke dekketøy til utlån
 • All mat må bringes av cateringfirma. UiO-interne leietakere må forholde seg til UiOs rammeavtaler
 • Anretningskjøkkenet i Stallen skal kun benyttes av cateringfirmaet etter avtale med Eiendomsavdelingen.
 • Servering av alkohol må skje iht. UiOs regler samt Lov om omsetning av alkoholholdig drikke

Tilrettelegging og bruk av teknisk utstyr

 • Endring av møblering eller utstyr må avtales på forhånd med Eiendomsavdelingen
 • UiOs systemer er tilrettelagt for PC, ikke Mac. Alle adapterkabler må medbringes
 • Arrangøren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og betjene dette under arrangementet. Se informasjon om IT-tjenester under arrangementer.

Forslag til oppsett av bord:

        Seminar                        Undervisning                               Hestesko

Trådløst nett

 • Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nett for ansatte
 • Gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord

Ordensregler

 • Alle som skal bruke UiOs lokaler må gjøre seg kjent med og følge de generelle reglene for bruk av rom på UiO
 • Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt
 • Eventuelle skader eller mangler skal meldes til Eiendomsavdelingen
 • Leietager er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar

Parkering

Det er mulig å kjøre opp til bygningen for å levere varer. Besøkende henvises til gateparkering.

Send inn søknad

Rommene

bilder

 

Publisert 1. okt. 2015 13:46 - Sist endret 23. sep. 2019 14:19