Skjenking av alkohol

Disse retningslinjene gjelder for servering av alkohol ved Universitetet i Oslo. Studentforeninger og UiO-ansatte skal bidra til at retningslinjene overholdes. Ansvarlig arrangører har ansvar for å overholde retningslinjene og å sette seg inn i gjeldende lovverk.

Retningslinjer for servering av alkohol på UiO

  1. Alkohol skal ikke serveres på UiO før etter kl 15, og det må da skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og UiOs retningslinjer.
  2. All servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling.
  3. Det skal ikke serveres eller drikkes alkohol i fellesarealer tilgjengelig for allmennheten uten at det foreligger skjenkebevilling.
  4. Servering av alkohol utendørs kan tillates innenfor avgrenset/markert område hvis det foreligger en skjenkebevilling.
  5. Det tillates ikke servering av alkohol på Universitetsplassen i Sentrum.
  6. Ved lukkede arrangementer for ansatte kan det serveres alkohol i moderate mengder uten skjenkebevilling.
  7. Studenter har i henhold til alkohollovens §8-9 ikke lov til å drikke alkohol i universitetets lokaler uten at det foreligger skjenkebevilling.
  8. Gjennom kjelleravtalene stiller UiO lokaler til rådighet for studentforeninger hvor de innehar skjenkebevilling for åpne arrangementer.

Se spesielt Alkohollovens §8-9 for relevante regler rundt fritak fra bevilling.

Hvordan få tillatelse til alkoholservering?

  • Før søknad om skjenkebevilling eller utvidelse av eksisterende bevilling må søker først ha tillatelse fra grunneier til å søke om utvidet bevilling. Dette utstedes av Eiendomsavdelingen.
  • For skjenkebevilling for lukkede arrangementer (sluttet selskap) kan søker ta direkte kontakt med Næringsetaten etter at Eiendomsavdelingen har godkjent bruk av lokalet. Hva er et sluttet selskap? Les mer.

Brudd på retningslinjer

 

Publisert 7. aug. 2015 11:04 - Sist endret 23. okt. 2018 12:52