Skjenking av alkohol

Disse retningslinjene gjelder for servering av alkohol ved Universitetet i Oslo. Studentforeninger og UiO-ansatte skal bidra til at retningslinjene overholdes. Ansvarlig arrangører har ansvar for å overholde retningslinjene og å sette seg inn i gjeldende lovverk.

Retningslinjer for servering av alkohol på UiO

  1. Alkohol skal ikke serveres på UiO før klokka 15.00.
  2. Det er ikke tillatt med alkoholservering på Universitetsplassen.
  3. All servering av alkohol mot vederlag krever skjenkebevilling.
  4. For å servere eller drikke alkohol i fellesarealer eller arealer tilgjengelig for allmennheten må det foreligge skjenkebevilling.
  5. Servering av alkohol utendørs kan tillates innenfor avgrenset/markert område hvis det foreligger en skjenkebevilling.
  6. Ved lukkede arrangementer for ansatte kan det serveres alkohol i moderate mengder uten skjenkebevilling. 
  7. Studenter har i henhold til alkohollovens §8-9 (lovdata.no) ikke lov til å drikke alkohol i universitetets lokaler uten at det foreligger skjenkebevilling.
  8. Gjennom kjelleravtalene stiller UiO lokaler til rådighet for studentforeninger. De har skjenkebevilling for åpne arrangementer.

Tillatelse til alkoholservering

Brudd på retningslinjer

Se også

Søk om bruk av rom

Mat og servering

Rusforebyggende arbeid

Publisert 7. aug. 2015 11:04 - Sist endret 8. juni 2022 11:02