Styrer/skjenkeansvarlig

Ved alle søknader om skjenkebevilling skal det utpekes en styrer som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten.

Krav, plikter og ansvar som følger vervet som styrer for skjenkebevilling:

  • Styrer må være over 20 år
  • Styrer må ha kjennskap til alkohollovens bestemmelser. Krav om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning/ambulerende bevilling
  • Styrer har på bevillingshavers vegne ansvar for den faktiske utøvelsen av bevillingen
  • Styrer må være edru og som hovedregel være til stede på skjenkearealet under arrangementet
  • Styrer har ansvar for å organisere arrangementet slik at det ikke skjer brudd på regelverket
  • Styrer kontrollerer at de frivillige/ansatte har kunnskap om regelverket og overholder dette
  • Styrer må kunne kommunisere med gjester, medarrangører og kontrollmyndigheten
  • På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer plikt til å legitimere seg
  • På anmodning fra vekter eller bevillingsmyndighet har styrer plikt til å framvise gyldig skjenkebevilling
  • Styrer kan ilegges straff etter alkohollovens bestemmelser og har også erstatningsansvar
Publisert 7. aug. 2015 11:05