Bilder

 • 7. okt. 2015

  Kapasitet: 16 plasser. Utstyr: lerret, projektor, whiteboard og bærbar PC til utlån.

 • 7. okt. 2015

  Kapasitet: 10 plasser. Ingen projektor tilgjengelig  

 • 7. okt. 2015

  Kapasitet: 70 plasser. Utstyr: lerret, projektor, whiteboard, fast PC, lydanlegg. Tilrettelegging: rullestoladkomst  

 • 7. okt. 2015

  Teknisk utstyr ikke tilgjengelig. Kun til bruk for universitetsledelsens representasjon.  

 • 7. okt. 2015

  Teknisk utstyr ikke tilgjengelig. Kun til bruk for universitetsledelsens representasjon.  

 • 7. okt. 2015

  Teknisk utstyr ikke tilgjengelig. Kun til bruk for universitetsledelsens representasjon.  

 • 20. okt. 2015