Tøyen hovedgård

Tøyen hovedgård i Botanisk hage er en av UiOs offisielle representasjonsbygninger.

Tøyen hovedgård eksteriør

Spørsmål?

Kontakt: booking-sentrum@admin.uio.no

Disse kan låne lokalene

 • Ledelsen ved universitetet, fakultetene og enhetene
 • Naturhistorisk museum
 • Departementene og statsrådene
 • Andre utvalgte samarbeidspartnere

NB! Lokalene kan ikke lånes eller leies til privat bruk eller sosiale samlinger som julebord og sommerfester.

Hva kan lokalene brukes til?

 • Offisiell representasjon for universitetet
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Høytidelige markeringer (eg. mottagelser, jubileer, mindre prisutdelinger)
 • Boklanseringer
 • Presentasjon av prosjekter
 • Disputaser for stipendiater tilknyttet Naturhistorisk museum

Priser

Bruk av Tøyen hovedgård til faglige aktiviteter for enheter ved UiO er kostnadsfritt. 

All annen aktivitet etter kl. 16 medfører kostnader for arrangøre

Priser

Hverdager etter kl 16:00 Hverdager per time utover 4 timer Lørdag og søndag Lørdag og søndag per time utover 4 timer
 
Grunnpris
(1-4 timer pakkepris)
4000,- 1000,- 6000,- 1200,-

*I prisene inngår ordinært renhold og bemanning i forbindelse med tilsyn.

Ved store arrangementer som krever ekstraordinært renhold og bemanning vil det komme tillegg i pris:

Pris per time for 1 vekter Ekstra renhold før kl 16 Ekstra renhold etter kl 16 Ekstra renhold lørdag/søndag
450,- + mva 650,- 1250,- 1650,-

Spørsmål om kostnader og leiepriser for ulike arrangører sendes til Eiendomsavdelingen.

Befaring

Ved arrangementer må alle leietakere møte til befaring i forkant. Befaring avtales etter at søknaden er godkjent.

Adgang

Ansatte som vil ha adgang må fylle ut ansattkortnummer i søknadskjemaet under. Andre må avtale adgang spesielt.

Vakthold

 • Ved arrangement i salen og stuene skal det alltid være vakter tilstede
 • Ved bruk av møterommene etter kl 16 og i helger skal det alltid være vakt tilstede
 • Alle kostnader forbundet med vakthold dekkes av leietager

Mat og servering

 • Servering er tillat i møterom og i salen.
 • Det er ikke dekketøy til utlån.
 • All mat må bringes av cateringfirma. Interne bruker må forholde seg til UiOs rammeavtaler
 • Det er et cateringkjøkken ved siden av Salen med tilgang på kjøleskap og utslagsvask
 • Servering av alkohol må skje i henhold til UiOs regler for skjenking av alkohol og Lov om omsetning av alkoholholdig drikke

Tilrettelegging og bruk av teknisk utstyr

 • Ved ønske om endring av møblering eller utstyr, må dette oppgis i søknadsskjemaet under
 • Arrangøren må gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og betjene dette under arrangementet
 • UiOs systemer er tilrettelagt for PC, ikke Mac. Alle adapterkabler må medbringes
 • Lokal-IT ved din UiO-enhet kan lage gjestebrukernavn og passord

Trådløst nett

Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nett for ansatte.

Gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord.

Ordensregler

 • Alle som skal bruke UiOs lokaler må gjøre seg kjent med og følge de generelle reglene for bruk av rom på UiO
 • Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt
 • Eventuelle skader eller mangler skal meldes til Eiendomsavdelingen
 • Leietager er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar

Parkering

 • Ordinær parkering må gjøres i omegn mot betaling, ikke på parkens område
 • Det er mulig å kjøre opp til bygningen for å levere varer

Send inn en forespørsel

Rommene

Det er maksimalt tillatt med 100 personer til sammen i lokalene.

Bilder

 

Publisert 7. okt. 2015 13:43 - Sist endret 10. juni 2022 09:58