Aulaen

Aulaen fra 1911 er universitetets festsal, konsertsal og et sted for kunstopplevelser.

Aulaen og maleriene av Edvard Munch er fredet etter Lov om kulturminner.

Hvem har adgang til å bruke lokalene?

 • UiOs interne enheter
 • Samarbeidspartnere
 • Eksterne etter avtale med UiO

Hva kan lokalene brukes til?

 • Offisiell representasjon for universitetet
 • Seremonier
 • Konserter
 • Foredrag

Praktisk om aulaen

 • Det er maksimalt tillatt 600 personer til sammen i lokalet. Av dette kan det selges inntil 510 billetter til publikum
 • Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt
 • Arrangør må selv besørge billettsalg 
 • Benker og øvrig inventar er fast innredning
 • Flygelet kan bare benyttes etter avtale. Vi anbefaler stemming i forkant av arrangementet. Stemming bekostes av leietaker (ca. 2500,-)

Kostnader

Leietager vil bli fakturert for riggetid, prøver og mertid som ikke er tatt med i grunnbeløpet.

Stemming av flygelet koster ca. 2500,-

Mer informasjon om leiepriser

Befaring

Eiendomsavdelingen tilbyr alle arrangører befaring av lokalene, og kan delta på produksjonsmøter i forkant ved behov. Dersom det skal brukes utstyr utover den faste teknisk infrastrukturen, må dette avtales spesielt.

Se flere bilder av aulaen

Adgang og vakthold

Ved bruk av aulaen skal det alltid være tilsyn fra Eiendomsavdelingen/vakt til stede. Kostnader for tilsyn er inkludert i leieprisen.

Mat og servering

Det er ikke tillatt med servering av mat eller drikke inne i aulaen eller tilstøtende lokaler.

Teknikk

Talerstol med touch-skjerm styrer enkel lyd, lys bilde og lerret.

 • Lyd: Tilpassed linearay høttalere som dekker salen god, ny 2016; teleslynge; Trådløse mikrofoner: 10 kanaler fordelt på 6 bøyler og 4 håndholdte
 • Lys: scenelys styrt med inntil 12 forhåndsoppsett
 • Projektor:: 12000 ansi Lumen, Full HD. Lerret: 7m
 • Strøm:- 230V 3 fase, scene 3 x 32 A. Kjeller - 2 x 32A, Galleri - 1 x 32A, samt en del 16A

Se informasjon om tjenester under arrangementer.

Arrangører må selv leie inn AV-teknisk personell via UiOs AV-rammeavtale for å sikre godkjent kompetanse.

Trådløst nett

Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nett for ansatte.

Gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord.

Parkering og levering av utstyr

 • Arrangører, teknikere og kunstnere må benytte sceneinngangen ved Kristian IVs gate
 • Inn- og utlasting av rekvisita, utstyr og personer skal skje etter anvisning fra Eiendomsavdelingen
 • Nødvendige servicebiler kan parkeres bak aulaen etter avtale
 • Publikum henvises til nærliggende betalingsplasser og parkeringshus

Send inn søknad

 

Publisert 22. mars 2016 14:56 - Sist endret 17. juli 2019 12:29