Utplassering av gratispublikasjoner

Det må søkes om tillatelse før utplassering av magasiner og aviser i studentkantinene. Gratispublikasjoner kan ikke utplasseres i vestibyler og inngangspartier eller i andre arealer i universitetets bygninger.

I vestibyler og inngangspartier skal det bare stå Uniforum, Universitas, Apollon, Argument og de faglige studentavisene som studentutvalgene utgir. Andre magasiner, aviser og publikasjoner som settes ut, blir fjernet.

Søk om tillatelse

Studentrelaterte aviser og magasiner kan søke Eiendomsavdelingen om å få sette sine produkter ut i studentkantinene.

Plassering og tilsyn

SiO viser til egnet plassering i sine lokaler. Den enkelte redaksjon er ansvarlig for å hente og samle inn utgåtte utgaver. Redaksjonen må også til å føre tilsyn med sine produkter samt rydde etter behov. Eiendomsavdelingen inndra tillatelsen dersom redaksjonen ikke følger dette opp.

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 27. nov. 2018 13:01