Søke om å ha stand på UiO

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen. Tillatelse gis for en dag om gangen.

Hvem får tillatelse?

Tillatelse gis til studentforeninger og ansatte ved UiO til formål relatert til studenter og ansatte, som informasjon om sosiale arrangementer, foreningsaktiviteter, politiske møter og humanitære formål initiert av studenter.

Hva du må huske på?

  • Søknad sendes inn senest en uke før stand.
  • Ha tillatelsen fra Eiendomsavdelingen tilgjengelig ved stand.
  • Det er ikke mulighet til å steke vafler eller å tilberede mat og drikke innendørs. Dersom du ønsker å steke vafler utendørs, må du søke om det.
  • Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på standen.
  • Arrangør plikter å rydde etter seg hver dag. Boder og stands kan ikke lagres på universitetets område, men må medbringes og fjernes hver dag.
  • Plakater og liknende kan kun henges opp på oppslagstavlene. Det er ikke tillatt å henge opp plakater og liknende på dører, vegger eller vinduer.
  • Stand kan bestå av bord og plakat/skilt/rollup.
  • Arrangør må selv sørge for bord og annet utstyr.
  • Dersom du har behov for å låne bord kan dette bestilles i Eiendomstjenester etter at søknaden om stand er godkjent, og senest to dager før stand.

Send søknad

 

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 18. mars 2022 09:37