Salg og stands

Alle som ønsker å opprette stands, må ha tillatelse fra Eiendomsavdelingen. Tillatelse gis for et begrenset tidsrom.

Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på stand.

Hvem får tillatelse?

Tillatelse gis til formål relatert til studenter og ansatte, som informasjon om sosiale arrangementer, foreningsaktiviteter, politiske møter, og humanitære formål initiert av studenter.

Kommersiell aktivitet tillates ikke, med unntak av salg av avisabonnementer, lodd eller kaker til ”gode formål” (kun UiO-interne) eller kommersiell aktivitet i sammenheng med fester/festivaler i studentorganisasjoners regi.

Innsamling av penger kan tillates i visse tilfeller.

Hva du må huske på?

  • Tillatelsen fra Eiendomsavdelingen må tas med.
  • Stands som består av annet enn bord og plakater/skilt må få dette godkjent
  • Trykksaker kan ikke deles ut ved oppsøkende virksomhet, men kan være tilgjengelig på standen.
  • Standhaver plikter å rydde etter seg hver dag. Boder og stands kan ikke lagres på universitetets område, men må medbringes og fjernes hver dag.

Oppslag

Oppslag og plakater kan henges opp på oppslagstavler. Oppslag på dører, vinduer og uanviste plasser blir fjernet.

Send søknad

 

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 7. sep. 2018 13:01