Rundskriv om bruk av universitetets brevpapir

Rundskriv til alle ansatte ved universitetet fra Universitetsdirektøren den 3. februar 1977 (Jnr. A250/77).

Kirke- og undervisningsdepartementet har i brev av 20. januar 1977 uttalt:

Det forekommer ikke sjelden at tilsatte ved universitetet bruker universitetets trykte brevark i skriv m.v. hvor tjenestemannen selv og ikke universitetet er avsenderen.

Dette forhold vil selvsagt i mange tilfelle føre til at mottakeren oppfatter det slik at universitetet er avsenderen av brevet, innestår for erklæringens innhold osv.

Departementet ber universitetet sørge for at embets- og tjenestemenn bare bruker universitetets trykte brevark når de opptrer på vegne av universitetet.

Til universitetsdirektørens orientering vedlegges kopi av et brev av 12. d.m. Dette framtrer som et brev fra Universitetet i Oslo, .......... institutt, mens det i virkeligheten er fra en som arbeider på instituttet og hvor han henvender seg til departementet på vegne av sin ektefelle.

Under henvisning til ovenstående, jfr. også tidligere rundskriv herfra av 27. oktober 1971, ber universitetsdirektøren om at det blir forholdt som anført av departementet.

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 19. nov. 2019 10:38