Krav til kjønnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglig leder ved UiO

  1. Når det opprettes en komite eller et rådgivende intervjuutvalg som skal innstille eller bistå i arbeidet med innstilling av faglig leder, skal begge kjønn være representert blant medlemmene som sitter der i egenskap av sin fagkompetanse.
    Denne bestemmelsen gjelder ikke hvor annet regelverk regulerer sammensetningen av innstillende organ eller andre komiteer eller utvalg som deltar i innstillingsarbeidet.
  2. Det kan gjøres unntak fra kravet til kjønnssammensetning blant medlemmer med fagkompetanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne tilstrekkelig kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. Det er en forutsetning for bruk av unntaksadgangen at det må ha vært gjort en ikke ubetydelig innsats for å finne fagpersoner av begge kjønn.
  3. Sammensetningen av komiteer eller utvalg skal for øvrig være i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens § 28 (lovdata.no).
Publisert 8. juli 2019 10:14 - Sist endret 8. juli 2019 10:14