English version of this page

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no)

    Merk: Ved en inkurie falt nedenstående formulering bort i endringen av forskriften som ble foretatt i 2015. Feilen er nå rettet, og med virkning fra 1. juli 2016 har Kunnksapsdempartementet endret forskriften på dette punkt til slik den var før feilen skjedde. 

    § 2-4 syvende ledd i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger lyder nå:

På grunnlag av sakkyndig utvalg og eventuelle innsigelser og tilleggsmerknader fatter ansettelsesorganet vedtak om opprykk kan gis. De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Melding om vedtaket sendes til søkeren.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 21. juni 2018 11:46