Personvernerklæring for UiOs nyhetsbrev

UiO er opptatt av personvern og av å følge gjeldende personvernregler for nyhetsbrev. Vi har oppdatert rutinene våre slik at de følger personvernreglene (GDPR).

Samtykke og avmelding

Du mottar nyhetsbrev fra oss fordi du har samtykket i å motta dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Da sletter vi e-postadressen din.

Hvis du ikke vil fortsette å ta i mot nyhetsbrevet vårt oppfordrer vi deg til å melde deg av ved å bruke epostadressen du finner i nyhetsbrevet.

Personvernsider og personvernombud på UiO

Vi har et personvernombud på UIO som du kan komme i kontakt med ved å sende epost til personvernombudet@uio.no.

Vi har også egne nettsider om personvern på Universitetet i Oslo.

Personopplysninger som behandles

Dine personopplysninger blir, i tillegg til av oss, behandlet av Mailchimp. De leverer den tekniske løsningen for nyhetsbrevet vårt.

Personopplysninger som behandles er din e-postadresse. Dine personopplysninger blir lagret helt til du trekker ditt samtykke.

Mer om Mailchimp

  • UiO samarbeider med leverandøren Mailchimp (The Rocket Science Group) om utsendelse av nyhetsbrev, og det er dette selskapet som lagrer din epostadresse.
  • Mailchimp er et amerikansk selskap, og er en av de største leverandørene av nyhetsbrev i verden. Dine personopplysninger blir derfor overført til USA.
  • Mailchimp har undertegnet en databehandleravtale med Universitetet i Oslo når det gjelder behandling av persondata. Mailchimp behandler kun e-post-adresser til de som abonnerer på vårt nyhetsbrev, og formålet med behandlingen er å kunne sende deg nyhetsbrevet. 
  • Det kom en ny EU-dom tidligere i år som ugyldiggjorde Privacy Shield, som var en måte å overføre data mellom EØS og USA. Mailchimp, som mange andre, brukte denne løsningen.
  • Siden dommen kom har Mailchimp endret dette og benytter nå EUs standarvilkår, som er et alternativt overføringsgrunnlag.
  • Behandlingsansvarlige ved UiO og personverngruppen vår bekrefter at siden Mailchimp har byttet overføringsgrunnlag til  EUs standardvilkår, er det ok å benytte denne tjenesten inntil videre.

Klage til Datatilsynet

Du har anledning til å fremme en klage til Datatilsynet om du mener at personvernet ditt er krenket.

Gjenbruk av informasjon

Vi skal ikke gjenbruke e-postadressen din til andre e-postlister.

Om dette skulle bli aktuelt kommer vi til å ta kontakt for å be om nytt samtykke til å føre opp din epostadresse på en annen liste.

 

Publisert 22. juni 2018 13:08 - Sist endret 1. sep. 2020 09:29