English version of this page

Personvernerklæring ved UiO

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne siden beskriver hvilke personopplysninger som behandles på UiO, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Personvernerklæring for studenter

Dine personvernrettigheter som søker, student, tidligere studenter eller ph.d.-kandidat og hvordan UiO bruker dine personopplysninger.

Personvernerklæring for ansatte

Dine personvernrettigheter som ansatt og hvordan UiO bruker dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

UiO samler inn statistikk om hvordan nettstedet brukes for å kunne forbedre og videreutvikle nettsidene. Dette gjør vi gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies).

Personvernrutiner ved UiO

Her kan du lese om hvilke rutiner UiO har for behandling av personopplysninger, enten du er forsker, student eller ansatt.

UiOs håndtering av personvern

Universitetet i Oslo skal være en ansvarlig institusjon som følger personvernregelverket, og som forstår personvern og de prinsipper det er bygget på. At personvern er viktig for UiO, skal være vårt fortrinn, og skal være en kjent og naturlig del av hele universitetets virke.

UiO skal:

  • være en åpen og gjennomsiktig organisasjon som man kan stole på
  • respektere den enkeltes rettigheter, enten det er studenten, den ansatte eller en deltaker i våre forskningsprosjekter
  • være ansett som en sikker institusjon, der behandlingen av personopplysninger er lovlig, kontrollert og forutsigbart for den registrerte
  • verne om den registrertes personvernrettigheter og selvbestemmelsesrett

Universitetet i Oslo skal styres slik at personvern og sikkerhet er en naturlig del av arbeidshverdagen til våre ansatte og studiehverdagen til våre studenter. På den måten vil personvern bli en etablert og kjent verdi i institusjonen og med det styrke oss i vårt mål om å være et ledende europeisk universitet.

Kontaktpunkt

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du sende din henvendelse til behandlingsansvarlig@uio.no.