English version of this page

Elementene i kvalitetssystemet

ELEMENT FORMÅL ANSVAR FREKVENS
Jevnlig overvåking av utdanningstilbudet Vurdere behovet for justeringer i programmene eller andre endringer i utdanningsvirksomheten. Dekan Jevnlig
Gjennomgang av program- og emnebeskrivelser Kvalitetssikre informasjonen om programmene og emnene. Programeier og emneeier Jevnlig
Periodisk evaluering av program Vurdere kvaliteten på programmet og behovet for endringer i eller av nedleggelse av programmet. Programeier og programledelse Innenfor en seksårsperiode
Periodisk evaluering av emner
(bachelor og master)
Vurdere kvaliteten på emnet og behovet for endringer i eller nedleggelse av emnet. Emneeier og emneansvarlig Første og andre gang emnet tilbys, deretter jevnlig
Underveisevaluering av emner
(bachelor og master)
Vurdere behovet for justeringer underveis i emnet. Emneansvarlig Hver gang emnet tilbys
Evaluering av opplæringsdelen (ph.d.) Vurdere kvaliteten på opplæringsdelen og behovet for endringer i opplæringsdelen. Programeier og programledelse Innenfor en treårsperiode
Evaluering av opplegget for avhandlingsarbeidet (ph.d.) Vurdere kvaliteten i opplegget for avhandlingsarbeidet og behovet for endringer i opplegget. Programeier og programledelse Innenfor en treårsperiode
Evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene (bachelor og master) Bidra til at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende mate. Dekan Jevnlig
Si fra-systemet
(bachelor og master)
Gi studentene anledning til å komme med tilbakemeldinger om fysiske og sosiale forhold. Universitetsdirektøren Kontinuerlig, årlig rapportering
Supplerende undersøkelser Fremskaffe oversikt som grunnlag for analyser. Ledelsen på alle nivåer Jevnlig
Erfaringsdeling Spre god praksis og utvikle læringskultur. Alle Kontinuerlig

 

Publisert 17. mars 2015 14:17 - Sist endret 14. jan. 2016 13:57