English version of this page

Akademisk dugnad for flyktninger

Hva kan universitetet gjøre?

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunn hun eller han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge.

UiO tok derfor i 2015 initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. Sammen med andre universiteter og høgskoler, kommuner og andre relevante aktører, forsøker vi å fjerne hindringer som gjør det vanskeligere for flyktninger å integreres i samfunnet - med særlig vekt på studenter og akademikere. Prosjektet "Akademisk Dugnad" ble avsluttet i 2017, men mange av tiltakene er videreført på annet vis. 

Akademisk nettverk for studenter

Akademisk nettverk skapte møteplasser mellom våre egne studenter og studenter med fluktbakgrunn.

Akademisk praksis

Akademisk praksis ga flyktninger med akademisk bakgrunn mulighet til å søke om praksisplass ved et relevant fagmiljø gjennom sitt introduksjonsprogram. Ordningen er for tiden til evaluering, og ingen søkere blir tatt opp i 2018.

«På flukt» – åpne forelesninger

Informasjon for flyktninger og asylsøkere

Vurderer du å begynne å studere eller fortsette videre studier i Norge?

Du kan få veiledning ved Knutepunktet. Les om Drop-in veiledning her

Vi har mange slags tilbud på universitetet. På internett finnes dessuten mange muligheter til å lære seg ting på egen hånd. Hva med å prøve vår nye MOOC: Introduction to Norwegian