Akademisk dugnad i nyhetene

EAIE blogg (15. november):

At EAIE Glasgow 2015, European international educators were confronted with the largest number of refugees since the Second World War, moving across the Mediterranean Sea and into European soil: Refugee education: start by picking low-hanging fruit

Rektors blogg (9. november):

A recent report of the UN Refugee Agency highlights the challenge at hand: the report says that 1 % of refugee youth go to university. For youth around the world the corresponding figure is 34 %. This is a stark inequity that calls for collective action: Academic dugnad: joining forces for inclusion 

Al-Fanar Media (17. oktober):

Over the past year, many European universities have started up education programs in response to the continent’s refugee crisis: Europe’s Universities Respond to Refugee Crisis

Times Higher Education (13. september):

Amid the sudden rise in the number of refugees coming to Europe last autumn, the University of Oslo’s rector, Ole Petter Ottersen, made a call for a national “academic dugnad”: Refugee crisis presents challenges and opportunities for Europe’s universities

Times Higher Education (13. september):

With 55,000 potential Syrian students in Europe, universities are using a series of workarounds to prevent a ‘lost generation’: Europe’s universities open their doors to refugees

Al-Fanar Media (4. september):

Faced with a flood of refugees, Norway has tested a new fast-track procedure: Norway Develops “Qualifications Passport” for Refugees

Al-Fanar Media (17. juni):

The challenges and opportunities of integrating refugees into European institutions for higher education were the focus of a two-day seminar held in Amsterdam on June 9 and 10: European Universities Seek to Integrate Refugees

Universitas (26. mai):

Akademisk praksisplass bidrar til at velferdsstaten fungerer samtidig som den tar i bruk kompetansen flyktningene sitter på: Akademisk dugnad bidrar til integrering

Uniforum (20. mai):

– Dette er ein fin sjanse for meg til å få god arbeidserfaring. Det seier Tabassom Fanaian som er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO:

Flyktningar får akademisk praksis på UiO

Rektors blogg (11. mai):

Det er mange meninger om hvor stram innvandringspolitikken skal være, men det er ikke vanskelig å enes om at vi må sørge for god integrering av de flyktningene som allerede er her: Dette er Akademisk Praksis

Apollon (3. mai):

Får forskere nå mulighet til å gjennomføre systematisk utprøving av forskjellige tiltak, kan vi få mer presise svar på hva som virker. I jobb i Norge: Hva skal til for at flyktningene lykkes?

Rektors blogg (22. mars):

Vi åpner for at flyktninger som har fått avbrutt sitt studieløp i utlandet, kan få praksisplass ved UiO. Vår dugnad går inn i en ny fase: Akademisk praksisplass for flyktninger ved UiO

Dagsavisen (22. mars):

UiO tilbyr praksisplasser ved fakultetene. En "akademisk dugnad" skal hjelpe flyktninger tilbake til universitetet: Inviterer flyktninger (pdf)

SIU (24. februar):

Flyktningsituasjonen stiller nye krav til hvordan utdanningssektoren må omstille seg raskt for å møte endringer i samfunnet. – Mange flyktninger er ressurssterke. Det beste for alle er om vi kan få brukt våre ressurser og erfaringer, sier Saleh Mahfoud.

Dagbladet (5. desember):

I møte med flyktningkrisen er det oppløftende å se hvordan en rekke institusjoner ruller opp ermene og kommer med forslag til hvordan integreringen kan gå fortere og lettere: Fortgang i systemet (leder)

Aftenposten (2. desember):

Målet er å gjøre det enklere for flyktninger og asylsøkere med høyere utdannelse å planlegge videre studier og arbeid her i landet: Universitetet i Oslo har tatt initiativet til en akademisk dugnad for flyktninger

Utdanningsnytt (1. desember):

I dag arrangerte Universitetet i Oslo informasjonsdag for flyktninger og asylsøkere: Asylsøkere fikk utdanningsråd

Rektors blogg (1. desember):

This is my opening speech at the Information Day for Refugees and Asylum Seekers: Welcome to the Academic Dugnad

Uniforum (1. desember):

Et liv i Norge kan gi muligheter både for jobb og videre studier: Søker nye muligheter i Norge

Uniforum (30. november):

I morgen arrangeres det infomøte for asylsøkere på UiO. NOKUT skryter av UiOs initiativ: 75 flyktninger påmeldt infomøte om utdanning på UiO

EAIE blog (27. november):

This is the final of a week-long coverage on refugees in Europe on the EAIE blog: Academic dugnad at the University of Oslo

Framtida (19. november):

Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus vil gjere det lettare for flyktningar og asylsøkjarar å fullføra utdanninga si i Noreg: Inviterer til akademisk dugnad

Uniforum (11. november):

10–15 personer i administrasjonen er involvert i arbeidet med Ole Petter Ottersens akademiske dugnad: Storsatsing på flyktningdugnad

Rektors blogg (9. november):

Som nevnt i gårsdagens blogg, har UiO utviklet en tradisjon for åpne forelesningsserier når det er akutt behov for kunnskap: På flukt: Åpne forelesninger og debatter ved UiO

Rektors blogg (8. november):

Den står skarpt i mitt minne, den aller første kommentaren jeg fikk, da jeg som nybakt rektor møtte en gruppe stortingspolitikere i debatt om universitetets rolle: Flyktning og formidling på UiO

Rektors blogg (19. oktober):

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene: Flyktningkrisen: Akademisk dugnad på UiO

Uniforum (16. oktober):

UiO-rektor Ottersen har tatt initiativ til en dugnad for flyktningene som kommer til Norge. Han åpner blant annet for å la flyktninger som har måttet avbryte studiene i hjemlandet, få fullføre her: Ottersen vil åpne universitetet for flyktninger

Khrono (2. oktober):

Rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen setter igang akademisk dugnad for flyktninger: Tar initiativ til dugnad for flyktninger

Publisert 10. nov. 2015 10:47 - Sist endret 10. juli 2019 13:18