English version of this page

Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 2. juni 2016 12:0014:30, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Familiegjenforening kan bety utfordringer for dem det gjelder. Torsdag 2. juni lanseres et nytt veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten på Litteraturhuset i Oslo.

Tid og sted: 20. apr. 2016 10:0016:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Hvordan påvirker flyktningsituasjonen lærerens arbeid i skolen? Lektorstudentene ved Universitetet i Oslo inviterer til fagdag. 

Tid og sted: 13. apr. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Nedjma

Hvordan snakker vi om flyktninger? Bak tall og bak den politiske diskursen finner vi et tog av mennesker på flukt med ulike fortellinger.

Tid og sted: 6. apr. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Med den pågående flyktningkrisen settes internasjonal og europeisk flyktning- og asylrett under press.

Bør dagens flyktning- og asylregler endres, og i tilfelle på hvilken måte?

Arrangementet foregår på engelsk.

Tid og sted: 15. mars 2016 18:0020:00, Litteraturhuset Nedjma

Dette seminaret vil ta opp ulike forhold knyttet til det å være flyktning i møte med det norske utdanningssystemet basert på forskning ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet.

portretter av tre forskere
Tid og sted: 7. mars 2016 18:0019:30, Litteraturhuset, Wergeland

Velkommen til akademisk talkshow om flyktningers mulighet til god helse i Norge. Sosialmedisiner Per Fugelli, spesialist i klinisk psykologi Nora Sveaass og lege Wasim Zahid inviterer publikum med i dialogen.

Tema for jusstudentenes menneskerettighetsuke 2016 er "På Flukt".

Menneskerettighetsuka inngår i Det juridiske fakultets bidrag til "På flukt"- arrangementene i den Akademiske dugnaden.

Migrasjonskontroll.
Tid og sted: 4. mars 2016 14:0016:00, Litteraturhuset, Wergeland

Den store migrasjonsbølgen har økt Europas behov for kontroll og ført til nye, inngripende tiltak i grensekontrollen - også i Norge.

Tid og sted: 16. feb. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Europa står overfor den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig og Europas borgere polariseres mellom solidaritet og frykt. For å sikre at de universelle menneskerettighetene fortsetter å gjelde for alle må misbruk og dobbeltstandarder utfordres, i følge Frances Webber fra The Institute of Race Relations.

Mange mennesker, en holder en plakat hvor det står "Help Europe"
Tid og sted: 20. jan. 2016 18:0019:30, Litteraturhuset, Nedjma

Flyktninger fra Syria og andre deler av verden strømmer til Europa og stiller land etter land på prøve. Hvordan håndterer Norge, Storbritannia og de andre europeiske landene flyktningkrisen? En sosiolog, en statsviter og en journalist søker sammen å tolke responsen fra dagens Europa.

Tid og sted: 11. jan. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Middelhavet er den skarpeste velferdsgrensen i verden: Den nordlige kysten tilhører et rikt og velorganisert kontinent, den sørlige kysten et kontinent med ustabil politikk, vold og fattigdom. Tre antropologer og en sosiolog ser på situasjonen fra flyktningenes perspektiv. De vil også ta for seg den ideologiske polariseringen i de europeiske majoritetene og sette situasjonen inn i et globalt samtidsperspektiv. 

Tid og sted: 7. des. 2015 18:0020:00, Litteraturhuset, Nedjma

Hva slags psykisk bagasje har flyktninger, som har måttet bryte opp fra alt med seg? Hvordan kan vi best møte mennesker som har opplevd år med krig og frykt? Og hvilke psykiske belastninger innebærer det å leve i skjul, som papirløs.  Psykologer og forskere, som har jobbet med disse problemstillingene i årevis, deler av sin erfaring.

Tid: 1. des. 2015 09:0016:00

Sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus og andre institusjoner i Oslo-området arrangerte UiO en informasjonsdag for flyktninger som hadde begynt å studere før de kom til Europa.

Tid og sted: 24. nov. 2015 14:1516:00, Eilert Sundts hus, auditorium 1

Hvilke immigranter og flyktninger ønskes velkommen til Europa og den rike verden og hvem stenger vi døren for? Hva er argumentene for og imot å begrense antallet migranter og flyktninger fra sør til nord? Hva skjer med landene de forlater og hva skjer med Europa? Dette er noen av spørsmålene Sir Paul Collier tar opp i denne forelesningen, inspirert av boken  med samme tittel.