Familiegjenforening i eksil

Familiegjenforening kan bety utfordringer for dem det gjelder. Torsdag 2. juni lanseres et nytt veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten på Litteraturhuset i Oslo.

Krig, katastrofer og flukt fører til at mange familier blir adskilt eller borte fra hverandre.

Muligheten til å gjenforenes med familien er viktig både ut fra et barne- og familieperspektiv og ut fra et flyktningperspektiv. Samtidig kan familiegjenforening etter flere år innebære store utfordringer og omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune,

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU utarbeidet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene. Heftet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Torsdag 2. juni lanseres dette nye veiledningsheftet på Litteraturhuset i Oslo. Følgende fagpersoner vil belyse temaet familieinnvandring fra ulike innfallsvinkler og innlede til diskusjon:

  • Når familier gjenforenes etter mange års atskillelse, Nora Sveaass, førsteamanuensis Psykologisk Institutt, UIO
  • Muligheter, rettigheter og utfordringer i forbindelse med familiegjenforening, Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU
  • Erfaringer fra gjenforeningssamtaler i Trondheim, Solveig Gravråkmo, helsesøster og rådgiver RVTS Midt
  • Barns rett til familie, Anders Cameron, seniorrådgiver Barneombudet

Fanny Duckert, professor ved Psykologisk Institutt ved UiO vil være møteleder og lede paneldebatten som avslutter lunsjmøtet.

Enkel lunsj fra 12-12.30. Faglig program 12.30-14.30.

 

Publisert 19. mai 2016 12:42