På flukt: God helse for flyktninger i Norge. Hvordan?

Velkommen til akademisk talkshow om flyktningers mulighet til god helse i Norge. Sosialmedisiner Per Fugelli, spesialist i klinisk psykologi Nora Sveaass og lege Wasim Zahid inviterer publikum med i dialogen.

portretter av tre forskere

Per Fugelli, Nora Sveaass og Wasim Zahid. Foto: privat og UiO

Video fra talkshow

Vi ønsket mer dialog mellom forskerne og publikum enn ved tradisjonelle foredrag, og inviterte derfor noen fra publikum opp på scenen for å være med i dialogen. Det førte til mange gode spørsmål og refleksjoner i engasjerende samtaler.

Se video på forskning.no

Per Fugelli

Som sosialmedisiner har Per Fugelli i en årrekke vært en uavhengig kritiker av egen profesjon. Han har vært motstander av byråkratiseringen av norske helseinstitusjoner. Fugelli har en humanistisk tilnærming til helse- og sosialpolitikk, hvor det hele mennesket settes i sentrum. Han har vist at den beste "samfunnsmedisin" er å skape og dele verdighet med sårbare grupper som etniske minoriteter, fattige og funksjonshemmede. Gjennom utallige foredrag og uredd deltakelse i en rekke store debatter har han lenge vært en markant bidragsyter i norsk offentlighet.

Nora Sveaass

Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt Nora Sveaass har gjennom hele sin virksomhet som psykolog hatt et spesielt fokus på mennesker med flyktningbakgrunn, og da spesielt mennesker som har vært traumatisert i forbindelse med grove menneskerettighetsbrudd og konflikt. Hun har vært medlem av FNs tortur komité, er nå medlem i FNs underkomitee for forebygging av tortur og mottok i 2009 Amnestys Menneskerettighetspris for arbeid med flyktninger og asylsøkere og deres rett til psykologisk behandling og rehabilitering. Sveaass leder Health and Human Rights Info, som formidler kunnskap, retningslinjer og erfaringer til personer som i sitt arbeid møter mennesker utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i forbindelse med krig, konflikt og katastrofe og er leder av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening.

Wasim Zahid

PhD-kandidat og lege Wasim Zahid har skrevet mye om helse og innvandring og deltatt i den offentlige debatten, spesielt på sosiale medier. Han er kjent på twitter under navnet «twitterlegen» og har skrevet boken «På liv og død: en leges bekjennelser» som kom ut på Kagge Forlag i 2013. Han har vært medlem av Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon, Helsedirektoratets rådgivende organ innenfor minoritetshelse og er nesteleder i tankesmien Minotenk


Publikasjoner

Publisert 12. feb. 2016 14:49 - Sist endret 2. mars 2018 14:37