På flukt: Flyktningekrisen og kampen om Europas sjel

Europa står overfor den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig og Europas borgere polariseres mellom solidaritet og frykt. For å sikre at de universelle menneskerettighetene fortsetter å gjelde for alle må misbruk og dobbeltstandarder utfordres, i følge Frances Webber fra The Institute of Race Relations.

Refugees Welcome means Equal Rights for by Rasande Tyskar, on Flickr
"Refugees Welcome means Equal Rights for all" (CC BY-NC 2.0) by Rasande Tyskar

Flyktningkrisen har delt Europas borgere mellom medfølelse og solidaritet på den ene siden, og fiendtlighet og frykt på den andre. På regjeringsnivå er det kun Angela Merkel som har stått imot trenden med lukkede dører - og nå må hun i gjengjeld stå imot et stort press fra sitt eget parti.

Arrangementet strømmes.

Festning Europa

I de hastige forsøkene på å forsterke "festning Europa" brytes anstendighets- og rettferdighetstandarder sakte ned, og de universelle menneskerettighetene har aldri tidligere vært under større press. Barn drukner under sjøreiser. Reisene er uunngåelige på grunn av de strenge kravene til innvilgelse av visum, og sanksjoneringen av de som transporterer flyktninger som ikke har visum til det landet de reiser til. Barna står dagevis i regn, kulde og gjørme på grensene mellom land. De bor i teltleirer uten tilgang til sanitetstjenester, og de er avhengige av at frivillige gir dem mat og husly.

Utfordrer dobbeltstandarder

Stengte grenser og kriminaliseringen av ulovlige innreiser medfører at flyktninger nektes retten til vern som flyktning, prosedyrene innskrenkes, og det er færre sikringstiltak mot urettferdige avgjørelser. Det trues med, og vedtas, umenneskelige lover om beslaglegning av asylsøkernes verdisaker for å dekke utgifter til opphold på asylmottak. Sårbare mennesker oppbevares i mottak for så å tvangsreturneres til en usikker tilværelse og mulig død. Her har advokater en viktig rolle i å utfordre misbruk og dobbeltstandarder. Det har også sivilsamfunnet, som må kreve bedre ansvarsutøvelse.

Frances Webber 

Frances Webber har i over 30 år som advokat spesialisert seg på immigrasjonsrett, flyktningrett og menneskerettigheter. Webber er forfatter av mange bøker om flykning- og immigrasjonsrett og er i dag nestleder ved The Institute of Race Relations i London.

Åpent for diskusjon

Etter foredraget er det åpent for spørsmål og diskusjon.

Ordstyrer: Professor Cecilia Bailliet.

Publisert 19. jan. 2016 12:35 - Sist endret 11. mars 2021 09:16