På flukt: Grensekontroll på bekostning av rettigheter?

Den store migrasjonsbølgen har økt Europas behov for kontroll og ført til nye, inngripende tiltak i grensekontrollen - også i Norge.

Migrasjonskontroll.

Illustrasjonsfoto: Er vi på vei til et samfunn der migrasjonskontroll i økende grad ligner på kriminalitetskontroll? Foto: Sveinung U. Ystad. Copyright:Politiets Utlendingsenhet.

Migrasjonskontroll = krimmigrasjonskontroll?

Vi har sett økt bruk av tvangsmidler, som fengsling og utvisning, også overfor barn. Har utviklingen gått på bekostning av rettssikkerheten og prinsipper nedfelt i flyktningeretten og menneskerettighetene?

Er vi på vei til et samfunn der migrasjonskontroll i økende grad ligner på kriminalitetskontroll? 

Jurister og kriminologer tar diskusjonen

Velkommen til seminar hvor to jurister og to kriminologer snakker om å være på flukt.

  • Katja Franko, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, leder for prosjekt Kriminalitetskontroll ved Europas grenser
  • Helga Fastrup Ervik, jurist, Sivilombudsmannen
  • Vigdis Vevstad, dr. juris, rådgiver / forsker i flyktning- og asylrett
  • May-Len Skilbrei, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, leder for prosjekt MIGMA: Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå

Etter innledningene åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Streaming

Publisert 12. feb. 2016 13:37 - Sist endret 2. mars 2018 14:37