På flukt: Flyktninger i skolen

Hvordan påvirker flyktningsituasjonen lærerens arbeid i skolen? Lektorstudentene ved Universitetet i Oslo inviterer til fagdag. 

Skolen er nøkkelarena

Skolen er en nøkkelarena for trivsel, håp og muligheter. Velkommen til arrangementet som blant annet skal gi innsikt i hvem flyktningene som kommer til Norge er, hvilke ressurser og utfordringer de bringer med seg, og hvordan vi i våre yrker kan skape best mulige forutsetninger for læring.

Variert program

Fagdagen vil bestå av foredrag, samtaler og filmvisning. 

Hovedtemaene blir: 

  • Flyktningsituasjonen i dag
  • Den første tiden i Norge som flyktning
  • Tilrettelegging og oppfølging i skolen 

I forlengelsen av fagdagen inviterer vi i samarbeid med Lektorprogrammets studentforening til en matbit på Kjelleren i Helga Engs hus. Der får vi besøk av Thomas Østbye som vil introdusere og vise sine dokumentarfilmer Imagining Emanuel og Out of Norway.

Påmelding

Arrangementet er gratis. Påmelding er bindende, men det er mulig å melde seg på til det faglige eller delta fra filmvisning kl.16.00. 

Du kan melde deg på via påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist: 17.april

Program

10.05 Velkommen til fagdag ved UiO Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO
10:10-10:55 Flyktningsituasjonen i dag Knut Kjeldstadli, professor ved UiO
10:55-11:15 Presentasjon av "Trist" - en collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert.

Joke Dewilde, postdoktor ved ILS

Lektorprogrammets studentutvalg byr på kaffe og kake i foajéen
11:15-12:00 Opplevelser fra et asylmottak Helene Beate Sandvig, journalist NRK
12:00-12:30 Lett lunsj i foajéen  
12:30-13:30 Fra Syria til Refstad Ellen Lühr, rektor ved Refstad transittmottak og Grünerløkka skole
13.30-14.15 Tilrettelegging i norske klasserom – erfaringer fra mottaksklasse Monica Fjeld, lærer ved Haugjordet skole
14:30-15:15 Samtale om utfordringer og løsninger knyttet til flyktninger i skolen

Øystein Gilje, førsteamanuensis ved ILS

Sunil Loona, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Hashem Jafari, lektorstudent ved UiO

Monica Fjeld, lærer ved Haugjordet skole

15:15

Lektorprogrammets studentforening inviterer til Pizza i Kjellern, Helga Engs hus.

Thomas Østbye, vil introdusere sine dokumentarfilmer

Imagining Emanuel og Out of Norway  (ca.kl.16.00).
Publisert 8. apr. 2016 09:25 - Sist endret 19. apr. 2016 11:22