På flukt: Utdanningens rolle

Dette seminaret vil ta opp ulike forhold knyttet til det å være flyktning i møte med det norske utdanningssystemet basert på forskning ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet.

Emergency education

Utdanning og skole er blitt fremhevet som et viktig virkemiddel for å avhjelpe den desperate situasjonen som flyktninger befinner seg i, både mens man er på flukt (‘emergency education’) og som ledd i integreringsarbeid og fremtidshåp. 

I Norge er de formelle rammene (politisk, økonomisk, og juridisk) for utdanningens rolle i integrering av flyktninger blant de tydeligste i Europa. Norske myndigheter har stor tro på utdanningens betydning for flyktninger, men vi vet foreløpig lite om hvordan dette faktisk virker.

Flyktninger i utdanningssystemet

Tema som vil bli diskutert er:

  • Mange flyktninger er høyt motivert for høyere utdanning, men mislykkes likevel ofte.  Skyldes dette at utdanningstilbudene og støttestrukturene ikke er tilpasset de behov flyktninger har, eller forståelsen av den situasjon de befinner seg i?
  • Hvilke personlige historier er unge i den norske skolen med flyktningebakgrunn bærere av, og hvilke tanker har de om fortid, nåtid og fremtid?
  • Hva sier vår forskning om avstand mellom intensjon og realitet i utdanningsprogrammer for flyktninger i Norge? Hvordan kan denne avstanden overkommes?
  • Hvilke språklige, kulturelle og religiøse erfaringer har nyankomne med seg, og hvilke muligheter får de til å bygge på og videreutvikle disse i møte med norsk skole?

Innledere

  • Joke Dewilde, postdoktor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, gjennomfører prosjektet ‘Flerspråklige elever som skrivere på skolen og på fritiden’

  • Peter Maassen, professor, Institutt for pedagogikk, leder for prosjekt ‘Høyere utdanning og flyktninger’

  • Juhar Yasin Abamosa, tidligere masterstudent ved Institutt for pedagogikk. Abamosa har  flyktningebakgrunn og har skrevet masteroppgaven “Refugees’ Path to Higher Education in a Host Country: Opportunities and Challenges. A Qualitative Study from Norway”

  • Ola Erstad, professor/instituttleder, Institutt for pedagogikk, leder av prosjektet ‘Barn og unges læringsløp i Groruddalen’

Det åpnes for spørsmål og dialog etter innledningene.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Ordstyrer

Dekan ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet, professor Berit Karseth.

Kommende På flukt-arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publisert 22. feb. 2016 13:35 - Sist endret 16. mars 2016 16:21