English version of this page

Akademisk Nettverk for flyktninger og asylsøkere

Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) arrangerer akademisk språkkafé i norsk og engelsk for flyktninger og asylsøkere.

Hvem kan være med?

Flyktninger/asylsøkere som har en akademisk bakgrunn som ønsker å fortsette studier eller utnytte allerede tilegnet akademisk kunnskap

Studenter som ønsker å delta kan melde seg som Guider og være gruppeledere i språkkafeen.

 

Hva skjer?

Skriftlig og muntlig språkkafé på engelsk og norsk - avhenging av deltagernes nivå og ønsker. Språktreningen gjøres via diskusjoner, spill, oppgaver og lignende.

 

Hvordan gjøres dette?

  • Akademisk Språkkafe blir arrangert hver uke med fokus på muntlig eller skriftlig trening gjennom forskjellige temaer og diskusjoner.
  • Språkkafeen er gratis og deltagere som bor i et mottakssenter kan få tilbakebetalt buss/tog-billett.
  • Dette vil foregå hver torsdag fra 17:00 til 19:00 i perioden september - desember 2017
  • Møtene vil bestå av å gå på forelesning og diskutere det i etterkant (om tiden passer gruppen), besøke et relevant fagbibliotek, besøke en studentforening, utveksle erfaringer og lære av hverandre.
  • Guidene deltar på et kurs i forkant i hvordan være gode språkguider
  • Både deltagerne og guidene vil få et diplom som bekrefter at de har deltatt i Akademisk Nettverk.
  • Deltagerne må ha noe basiskunnskap i norsk og engelsk.
  • Guidene må kunne norsk og/eller engelsk rimelig flytende.

MERK! Deltagelse i Akademisk Nettverk vil ikke gi deg studierett ved UiO eller HiOA! Diplomet kan heller ikke brukes som bevis for at språkkravet til søknad om høyere utdanning er tilfredsstilt.

 

Påmelding via nettskjema innen 5.september for guider (UiO og HiOA-studenter):

https://skjema.uio.no/akademisknettverk

 

Påmelding via nettskjema for deltagere (Flyktninger og asylsøkere):

https://skjema.uio.no/academicnetwork

 

Om du har spørsmål, vennligst kontakt oss på epost: international@hioa.no

Publisert 16. juni 2016 12:43 - Sist endret 23. aug. 2017 09:56