English version of this page

Akademisk praksis

UiO og Oslo kommune samarbeider om en akademisk praksisordning for flyktninger.

UiO gir flyktninger med akademisk bakgrunn mulighet til å søke om praksisplasser ved universitetet gjennom kommunens introduksjonsprogram. Både UiO og andre høyere utdanningsinstitusjoner har også tidligere tatt imot flyktninger på praksisplasser gjennom denne ordningen. Det nye er at vi i samarbeid med Oslo kommune tilrettelegger for at deltagerne utplasseres i samme type fagmiljø som de har utdannelse fra. Dermed får de anledning til å benytte tiden i introduksjonsprogrammet best mulig for å fortsette sitt akademiske løp i Norge - enten det er snakk om videre studier eller arbeid.

Akademisk praksis er foreløpig i en pilotfase. Inntil videre må søkere oppfylle følgende krav:

  1. Søkere må ha plass på Introduksjonsprogrammet, eller lignende, i Oslo-området.

  2. Søkere må ha fullført minst én grad ved en høyere utdanningsinstitusjon.

  3. Søkere må kunne utplasseres i et fagmiljø som i vesentlig grad tilsvarer det fagmiljøet han/hun kommer fra.

På sikt håper vi å kunne utvide ordningen til å gjelde flere typer søkere, og dessuten å samarbeide med flere institusjoner og kommuner om dette.

Gjennomføring:

Deltagere i Akademisk praksis skal tilbys et opplegg som gir relevant arbeidstrening, språktrening og tilrettelegging for videre studier eller akademisk virke. Avhengig av den enkelte deltagers kompetanse, kan dette være oppgaver tilsvarende de man gir forskningsassistenter, eller kanskje ordinær forskningsaktivitet. Deltagerne kan gjerne følge undervisning som del av praksisen. Målet er at tiden i introduksjonsprogrammet skal brukes til at den enkelte får mulighet til å fortsette sitt eget akademiske løp, uten unødvendig tap av tid, og med den inspirasjonen nærhet til eget fagfelt gir.

Deltagelse i ordningen gir ingen rettigheter til videre studier eller stilling ved UiO, men skal bidra til at man skal kunne konkurrere på nasjonalt nivå på likest mulig vilkår som folk uten flyktningbakgrunn.

Søknadsprosess:

Interesserte må kontakte sin programrådgiver i introduksjonsprogrammet.  

 
Publisert 11. mai 2016 10:54 - Sist endret 10. juli 2019 13:19