Internasjonalt samarbeid

UiOs Strategi2020 har som hovedambisjon å videreutvikle UiO som et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste. Internasjonalisering er et sentralt virkemiddel i strategien.

Studier

UiOs studier og studentmiljø blir stadig mer internasjonalt, gjennom utvekslingstilbud og et økende antall engelskspråklige programmer.

Forskning

UiOs forskere deltar aktivt i det internasjonale forskersamfunnet, både gjennom uformelle nettverk og gjennom formalisert samarbeid av ulik art.

Samarbeidsavtaler

Universitetet i Oslo har et omfattende internasjonalt samarbeid med enkeltforskere eller institusjoner rundt om i verden.

Besøke UiO?

UiO mottar en rekke besøk fra utlandet, både større delegasjoner og enkeltforskere på kortere eller lengre opphold. Henvendelser om besøk rettes til det relevante fakultetet eller museet ved UiO.