Skattefritak

Gaver til vitenskapelig forskning ved UiO kan gi rett til skattefradrag.

Skattefradrag kan gis med inntil kr 10 000 uten begrensning i forhold til skattyters inntekt. Kreves det fradrag for mer enn kr 10 000, kan samlet fradrag gis med inntil 10 prosent av skattyterens alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag for årets og ev. framførbare underskudd for vedkommende år.

For utfyllende regler, les mer på skatteetaten.no.

For å få skattefritak for gave, må giver melde inn fødselsnummer eller organisasjonsnummer til UiO. Dette er en forutsetning for at UiO kan rapportere gaven videre til Skatteetaten.

Publisert 27. mai 2010 13:49 - Sist endret 11. mai 2017 19:28