Lisensiering og investeringsmuligheter

UiOs forskere produserer ny teknologi og oppretter selskaper basert på nye forskningsresultater. For investorer kan dette bety nyskapende og innovative investeringsmuligheter.  

Inven2

For aktivt å bidra til innovasjon og nyskaping, har UiO lagt oppgaven med å utvikle og kommersialisere teknologi til et eget selskap. Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av forskning og eies av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Selskapet har landets største virksomhet innen teknologioverføring, også kalt Technology Transfer Office eller TTO.

Teknologi i kommersialiseringsfase

Inven2 har tilgang til en rekke teknologier innen ulike fagfelt, inklusiv medisin og legemidler, bioteknologi, næringsmidler, IKT, kjemi, energi, miljøteknologi og nanoteknologi. Inven2 har til enhver tid en rekke teknologier som er i en kommersialiseringsfase, og er alltid interessert i kontakt med industri og andre næringslivsaktører med behov for ny teknologi eller løsninger. Selskapets portefølje inkluderer en rekke oppstartselskaper og kommersialiseringsprosjekter.

Lisensiering og kommersialisering

Er du interessert i å lisensiere teknologi eller inngå et kommersielt utviklingsprosjekt med forskere ved UiO, ta kontakt med Inven2. De er behjelpelig med å identifisere relevante fagmiljø og nøkkelpersoner ved universitetet.

 

 


 

Publisert 7. mai 2010 13:58 - Sist endret 10. mai 2012 14:50