Kunnskap Oslo: Foreslå årets beste Oslo-forskning

Kunnskap Oslo lyser ut 220 000 kroner i premier for beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk. Det tildeles priser for tre masteroppgaver og ett forskningsarbeid av vitenskapelig ansatt.

Årets premier er fordelt. Neste frist blir i februar 2019.

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsmiljøer. Kunnskap Oslo lyser ut 220 000 kroner i premier til beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk. Premieordningene skal tilgodese forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling.

Prisene og premien er personlig, Universitetet i Oslo fremmer en felles liste over nominerte.

a) Det beste forskningsarbeidet publisert av vitenskapelig ansatt ved medlemsinstitusjon premieres med 100 000 kroner.
b) De tre beste godkjente masteroppgavene av masterstudenter ved medlemsinstitusjon premieres med hver 40 000 kroner.

For premieordningene gjelder følgende operative temaavgrensning:

a) Befolkningsvekst, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige utvikling.
b) Inkludering og flerkulturelt fellesskap, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
c) Kunst, kultur og arkitektur, som drivkrefter i byutviklingen.
d) Innovasjon, jobbskaping og smart by, som drivkraft for å tiltrekke seg og forvalte kompetanse og kunnskapsmiljøer.

Om forslag til kandidater

Forslaget skal inneholde en kort faglig anbefaling av kandidaturet, og forskningsarbeidet skal vedlegges. For masteroppgaver er det i tillegg et krav at karakter A eller B er oppnådd. Studenter kan på eget initiativ fremme sitt kandidatur. Det må da medfølge en skriftlig anbefaling fra studentens veileder.

Forslagene vil bli vurdert av en tverrfaglig fagkomité. Ved ellers likeverdige kandidatur, prioriteres kandidater fra prosjekter som involverer flere av byens kunnskapsinstitusjoner eller fagmiljøer.

Publisert 20. nov. 2017 16:25 - Sist endret 19. juni 2018 13:35