Om Kunnskap Oslo og premieordningen

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsmiljøer.  Premieordningene skal tilgodese forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling.

Kunnskap Oslo lyser ut 220 000 kroner i premier til beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk.

Nomineringsliste

Prisene og premien er personlig, Universitetet i Oslo fremmer en felles liste over nominerte.

a) Det beste forskningsarbeidet publisert av vitenskapelig ansatt ved medlemsinstitusjon premieres med 100 000 kroner.

b) De tre beste godkjente masteroppgavene av masterstudenter ved medlemsinstitusjon premieres med hver 40 000 kroner.

For premieordningene gjelder følgende operative temaavgrensning:

a) Befolkningsvekst, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige utvikling.

b) Inkludering og flerkulturelt fellesskap, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.

c) Kunst, kultur og arkitektur, som drivkrefter i byutviklingen.

d) Innovasjon, jobbskaping og smart by, som drivkraft for å tiltrekke seg og forvalte kompetanse og kunnskapsmiljøer.

Om forslag til kandidater

  • Forslaget skal inneholde en kort faglig anbefaling av kandidaturet, og forskningsarbeidet skal vedlegges.
  • For masteroppgaver er det i tillegg et krav at karakter A eller B er oppnådd.
  • Studenter kan på eget initiativ fremme sitt kandidatur. Det må da medfølge en skriftlig anbefaling fra studentens veileder.

Vurdering

Forslagene vil bli vurdert av en tverrfaglig fagkomité. Ved ellers likeverdige kandidatur, prioriteres kandidater fra prosjekter som involverer flere av byens kunnskapsinstitusjoner eller fagmiljøer.

Publisert 12. nov. 2018 12:05 - Sist endret 12. nov. 2018 12:05