Tidligere arrangementer

Tid og sted: 16. jan. 2020 16:3020:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2019 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 27. nov. 2019 08:3010:30, Professorboligen, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47

Kva krev ei omlegging frå tradisjonell opplæring til digital læring?

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Tid og sted: 21. okt. 2019 09:0016:00, Harald Schjelderups hus

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 11. sep. 2019 08:3010:30, UiO sentrum, Karl Johans gate 47, Domus Academica, Gamle festsal

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen? 

Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, båt, skip, ferje.
Tid og sted: 12. aug. 2019 20:0021:20, MS Sunnhordland, Arendal havn

Valgdebatter på TV skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere inviterer til vorspiel før kveldens store TV-debatt.

Strategi -
Tid og sted: 18. juni 2019 12:0015:30, Handelshøyskolen BI

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 6. juni 2019 09:0015:30, Handelshøyskolen BI

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Tid og sted: 24. apr. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Et bidrag til mer kunnskapsbasert politikkutvikling?

Tid og sted: 27. feb. 2019 16:3019:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Tid og sted: 16. jan. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2018 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963

Tid og sted: 10. des. 2018 08:3011:30, Akersgt. 64, aud. Hovedbølet

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

Tid og sted: 6. des. 2018 15:0017:00, Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, Karl Johans gate 47, inng.Univ.gata

Topplederseminar: Hvordan påvirker mediene relasjonen mellom departementer og underliggende etater?

Tid og sted: 28. nov. 2018 09:0016:00, Sophus Lies auditorium
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Tid og sted: 23. okt. 2018 14:0019:30, Sophus Lies auditorium, Blindern, Universitetet i Oslo

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:0015:30, Sophus Lies auditorium,Blindern, Universitetet i Oslo

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Tid og sted: 3. sep. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Tid og sted: 29. mai 2018 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Tid og sted: 10. apr. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Tid og sted: 15. mars 2018 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:3015:30, Akersgata 64, aud. Hovedbølet

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2017 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Tid og sted: 13. des. 2017 15:0017:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, A 2080

Topplederseminar  - Hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor?