Tidligere arrangementer - Side 7

Tid og sted: 11. des. 2007, Handelshøyskolen BI, Rom C5 - 023

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Tid og sted: 6. des. 2007 13:3015:30, Akersgata 59 (R5), rom D 2511

Partnerforums fjerde møte i Innovasjonsnettverket:

Hva slags barrierer står i veien for entreprenørskap i offentlig sektor og hva slags incentiver kan myndighetene gjøre bruk av for å stimulere til slike innovasjonsprosesser?

Tid og sted: 4. des. 2007, Domus Nova, Auditoriet

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.

Tid og sted: 22. nov. 2007, Helga Enghs hus, UiO

Det går knapt en dag uten at media bruker store overskrifter på enkeltmenneskers ublide og ubarmhjertige møter med offentlig sektor. Samtidig stilles det stadig skjerpede krav til god ressursutnyttelse i offentlig sektor. Vi vil ha mer og bedre skole, helse og andre offentlige tjenester.  

Tid og sted: 15. nov. 2007, hos Norad

Partnerforum inviterte til frokostmøte om seniorpolitikk. Gjennom to innlegg ble utfordringer i offentlig og privat sektor belyst. Først presenterte Telenors arbeid med å utvikle sin seniorpolitikk, deretter fikk vi presentert eksempler fra kommunesektoren og en utdypning av hva KS mener kjennetegner en god seniorpolitikk.

Tid og sted: 16. okt. 2007 13:3015:30, Handelshøyskolen BI, Rom C2-005

Partnerforums fjerde etikknettverksmøte tok opp norske eksempler og internasjonale erfaringer som viser at det kreves mer enn lover og interne regler for å sikre både plikter og rettigheter for ansatte som varsler om uheldig praksis i egen organisasjon.

Hva mer skal til for å styrke både plikter og rettigheter til å varsle konfidensielt?  

Tid og sted: 26. sep. 2007, Akersgata 59, R5, aud
Tid og sted: 4. sep. 2007 13:3015:30, Akersgata 59 (R5), rom 2235

Partnerforums tredje møte i Innovasjonsnettverket:

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor inviterer til debatt om innovasjon i helsesektoren. Temaet aktualiseres ved at det arbeides med en Innovasjonsmelding fra Regjeringen der helse er ett av temaene som er i fokus. Håpet er at møtet vil bidra med nyttige innspill til dette arbeidet.  

Tid og sted: 23. aug. 2007 13:3015:30, Akersgata 59 (R5), rom 2511

Partnerforums andre møte i Innovasjonsnettverket.

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor inviterer til debatt omkring utdanningssystemets rolle for innovasjon i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å drøfte i hvilken grad universitetene og høgskolene makter å utføre disse oppgavene i dag og om innovasjonsevnen kan styrkes.

Tid og sted: 19. juni 2007, Helga Engs hus, aud 2, Blindern

Politisk styring er kommet på moten igjen, hevdet professor Tom Christensen.

Han mener man i Norge ser tegn til økt politisk styring i offentlig sektor og at dette må ses i sammenheng med den generelle internasjonale tendensen Post - New Public Management. Blant dem som leste utviklingen annerledes var departementsråd Trond Fevolden som var Christensens motdebattant på dette seminaret.

Tid og sted: 12. juni 2007, Handelshøyskolen BI, aud. B1-030

Norges evne til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft vil være et avgjørende konkurranseelement framover. Hvordan tiltrekke seg arbeidskraften - og hvordan beholde den?  

Tid og sted: 7. juni 2007, Klubben, Georg Sverdrups hus

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

Tid og sted: 22. mai 2007 13:4516:00, Akersgata 59 (R 5)

Partnerforums tredje etikknettverksmøte.

Tid og sted: 15. mai 2007, Auditoriet, R5

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.

Tid og sted: 22. mars 2007, Handelshøyskolen BI

Vårkonferansen 2007

Temaet for konferansen var retorikkens relevans for ledelse, formidling og kommunikasjonsvirksomhet. Akademikere presenterte sentrale emner innen forskning om kommunikasjon i arbeidslivet. Representanter fra arbeidslivet diskuterte utfordringer og praksis i ulike organisasjoner. Eksempler på temaer var medarbeidersamtaler, bruk av e-post, ledelseskommunikasjon, stillingsannonser og “rød-grønt språk”.

Tid og sted: 13. mars 2007 14:0015:30, Norges forskningsråd

Partnerforums første møte i Innovasjonsnettverket:

Per Koch fra Forskningsrådet drøftet kort hvorfor temaet er viktig og foretok en foreløpig begrepsavklaring. Per Ingvar Olsen fra BI gikk nærmere inn på hva forskningen sier om innovasjon i offentlig sektor, og ga noen konkrete eksempler på problemer og muligheter.

Tid og sted: 8. mars 2007 14:0015:30, Norges forskningsråd, møterom Abel

Kunnskapsarbeideren og kunnskapsforvalteren, hvem er hun, hvordan holde på henne?

De siste årene har det vært sagt og skrevet mye om "fremtidens kunnskapsarbeider". Hun har kunnskap som høyt verdsatt kapital, jobber selvstendig, kan ikke detaljstyres, forvalter og videreutvikler sin kompetanse i sosiale nettverk, krever maksimal tilrettelegging, frihet og lønn.

Tid og sted: 5. mars 2007 14:0015:30, hos Statens vegvesen

Partnerforums andre etikknettverksmøte tok opp forskning om håndtering av konflikter i kunnskapsorganisasjoner i dagens arbeidsliv.

Tid og sted: 5. des. 2006, Universitetet i Oslo, Frederikke kafé

Norge melder om krise når det gjelder tilgang på nye realister – hvordan skal vi snu strømmen?

Tid: 28. nov. 2006

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Tid og sted: 27. nov. 2006, Statskonsult

Partnerforums fjerde møte i nettverk for kunnskapsledelse

Tid og sted: 20. nov. 2006, Det norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Tid og sted: 8. nov. 2006, Torungen, Grubbegata 1
Tid: 11. okt. 2006 14:0015:30

Partnerforums første etikknettverksmøte

Tid og sted: 21. sep. 2006, Universitetet i Oslo

Partnerforums fjerde møte i nettverk for kunnskapsledelse.