Tidligere arrangementer - Side 8

Tid og sted: 20. sep. 2006, Handelshøyskolen BI

Partnerforum og Karriereservice ved Handelshøyskolen BI arrangerte sammen et frokostmøte om Coaching i statlig forvaltning.

Tid og sted: 8. juni 2006, Akersgaten 59 (R 5), Auditoriet

Staten og mediene i risikosamfunnet

Tid og sted: 24. mai 2006, Handelshøyskolen BI

– Nye innsikter om forhandlingsstyrke, tillit og ressursfordeling

Tid og sted: 5. apr. 2006 14:0015:30, Norges forskningsråd

Partnerforums tredje møte i nettverk for kunnskapsledelse.

Tid og sted: 4. apr. 2006, Akersgata 59

Om den økte bruken av meningsmålinger i politikk og forvaltning:

Legges det for stor vekt på meningsmålinger, og brukes meningsmålinger for ukritisk til å endre politikken?  

Tid: 28. mars 2006

Seminaret satt fokus på etikk og de nye etiske retningslinjene i forvaltningen for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og for å styrke befolkningens tillit til forvaltningen.

Tid: 23. mars 2006

Hvorfor modifiseres moderne reformer i foregangsland som Australia og New Zealand, og vil Norge følge deres eksempel?

Tid og sted: 25. jan. 2006 14:0015:30, Handelshøyskolen BI

Partnerforums andre møte i nettverk for kunnskapsledelse.

Tid og sted: 13. des. 2005, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Tid og sted: 8. des. 2005, Handelshøyskolen BI, kantinen i 7. etasje

Frokosten søkte å avmystifisere "den moderne forbruker" og hadde tre innlegg med fokus på ulike sider ved konsumentrollen. I hvilken grad kan vi regne med bruker- eller forbrukermakt som en drivkraft i samfunnsutviklingen?

Tid og sted: 1. des. 2005, Handelshøyskolen BI

Partnerforums høstkonferanse 2005

Hva er egentlig nytt i arbeidslivet? Står vi overfor nye veiskiller? Hvilke endringer er på gang? Konferansen søkte å finne svar på disse spørsmålene, og hadde som mål å avmystifisere temaet.

Tid og sted: 15. nov. 2005, Norad

Partnerforums første møte i nettverk for kunnskapsledelse

Tid og sted: 28. sep. 2005, Georg Sverdrups hus, Blindern

Formålet med frokostmøtet var å orientere om hva UiO og BI sammen - og hver for seg - kan bidra med av forskningsbasert innsikt om retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet.

Tid og sted: 13. sep. 2005, Norads auditorium (4. etg.) Ruseløkkveien 26

Storytelling som redskap for kreativ ledelse og utvikling av lederevne - foredrag ved Stephen Denning

Tid og sted: 25. mai 2005, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Partnerforums vårkonferanse 2005

Tid og sted: 3. mai 2005, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern