Nettsider med emneord «Digitalisering»

Publisert 24. jan. 2020 12:25

Språket som arbeidsverktøy

Publisert 6. des. 2019 12:35

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Publisert 30. okt. 2019 09:38

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Publisert 21. mars 2019 14:09

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Publisert 7. feb. 2019 15:43

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

Publisert 6. des. 2018 10:23

Bedre revisjon av IT-systemer

Publisert 6. nov. 2018 11:50

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være?

Publisert 28. juni 2018 14:47

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Publisert 31. jan. 2018 12:30

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Publisert 21. des. 2017 12:51

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Publisert 25. okt. 2017 14:23

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Publisert 12. juni 2017 14:36

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Publisert 9. mai 2017 13:02

Digitalisering - fra frykt til praksis

Publisert 17. nov. 2016 14:20

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Publisert 10. juni 2016 10:32

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Publisert 24. aug. 2015 12:25

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?