Nettsider med emneord «Effektivitet»

Bildet kan inneholde: himmel, blå, sky, skorstein, røyk.
Publisert 17. aug. 2020 00:42

Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og er det effektivt? 

Strategi -
Publisert 13. aug. 2020 21:21

Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 30. jan. 2020 12:41

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Publisert 2. jan. 2020 13:25

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Strategi -
Publisert 9. des. 2019 13:13

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Publisert 6. des. 2019 12:35

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Strategi -
Publisert 2. mai 2019 14:07

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 11. mars 2019 22:15

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Publisert 4. mars 2019 13:56

Nettverket avholder seks seminarer i løpet av 2019-2021

Publisert 6. des. 2018 10:23

Bedre revisjon av IT-systemer

Publisert 9. juli 2018 13:12

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Publisert 9. juli 2018 12:55

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Publisert 9. juli 2018 12:39

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Publisert 28. juni 2018 13:58
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Publisert 2. mai 2018 16:01

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Publisert 4. jan. 2018 13:34

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Publisert 21. des. 2017 12:51

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Publisert 6. juli 2017 17:07

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Publisert 29. juni 2017 10:11

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Publisert 9. mai 2017 13:02

Digitalisering - fra frykt til praksis

Publisert 19. apr. 2017 11:13

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Publisert 21. sep. 2016 15:20

Seminar om forbedring av arbeidsprosesser for økt effektivitet.

Publisert 6. apr. 2016 12:36

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.