Nettsider med emneord «HR og kompetanseutvikling»

Publisert 24. jan. 2020 12:25

Språket som arbeidsverktøy

Publisert 2. jan. 2020 13:25

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Publisert 3. sep. 2019 09:26

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Publisert 6. des. 2018 10:17

Empowering leadership

Publisert 6. des. 2018 10:13

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Publisert 5. juli 2018 15:15

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Publisert 4. jan. 2018 13:34

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Publisert 10. nov. 2017 14:20

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Publisert 8. nov. 2017 20:50

Endringsledelse

Publisert 12. juni 2017 14:36

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Publisert 19. apr. 2017 13:28

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Publisert 19. apr. 2017 11:04

Kunnskapsbasert politikk og forvaltning

Publisert 21. sep. 2016 15:20

Seminar om forbedring av arbeidsprosesser for økt effektivitet.

Publisert 10. juni 2016 10:32

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Publisert 5. nov. 2015 10:37

Ledelse og motivasjon

 

Publisert 4. sep. 2015 10:22

Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?

Publisert 18. feb. 2015 15:36

På Partnerforums 5. seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer spurte vi om nettverksorganisering er egnet i staten.

Publisert 1. des. 2014 12:01

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 tok vi føre oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.

Publisert 14. nov. 2014 11:34

Statens vegvesen arrangerte seminar for ansatte som jobber med HR-spørsmål i Vegdirektoratet. Partnerforum bidro inn i programmet.

Publisert 29. sep. 2014 17:59

Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV har avholdt sin sluttkonferanse for satsingen mot ufrivillig deltid: Tid for heltid.

Publisert 12. sep. 2014 15:46

Partnerforums frukostmøte 10. november 2014: Omorganiseringar i offentlege og private verksemder kan skape sterke kjensler hjå tilsette og eigarar. Det kan påverke dei tilsette si fellesskapsoppleving, deira engasjement, lojalitet og effektivitet. Både organisasjonsidentitet og -kultur blir påverka av slike endringar.

Publisert 4. sep. 2014 14:26

Hva slags tilnærming bør vi ha til sykefraværsarbeidet for å best mulig kombinere hensyn til en bærekraftig sykelønns- og velferdsordning med målene om et mer inkluderende arbeidsliv? Hvordan jobber vi best med nærværsarbeid på arbeidsplassen? Dette var temaet for aktualitetsseminaret den 16. oktober.

Publisert 25. aug. 2014 13:33

Partnerforums fjerde nettverksmøte om arbeids- og  organisasjonsformer handler om hvordan arbeidsprosesser kan fremme kunnskapsdeling og effektiv bruk av medarbeidernes kompetanse.