Nettsider med emneord «Internasjonalt»

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Publisert 4. juni 2019 11:09

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Publisert 21. mars 2019 14:09

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Publisert 20. des. 2018 14:08

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 30. mai 2018 10:32

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Publisert 22. mars 2018 10:27

1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

Publisert 15. feb. 2017 15:29

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Publisert 6. apr. 2016 12:36

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Publisert 17. jan. 2014 12:45

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 25. okt. 2012 10:50

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 13:53

Et giverlandskap i endring - private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara. Åpent halvdagsseminar i regi av Norad og Parterforum  

Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Publisert 25. aug. 2011 13:32

Det ble arrangert en seminarrekke for Norad i 2005 under temaet "Globalisering og bistandsutfordringer"

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 29. juni 2011 11:18

Partnerforums vårkonferanse 2005

Publisert 29. juni 2011 11:18

Staten og mediene i risikosamfunnet