Nettsider med emneord «Klima og miljø»

Bildet kan inneholde: himmel, blå, sky, skorstein, røyk.
Publisert 17. aug. 2020 00:42

Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og er det effektivt? 

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Publisert 4. juni 2019 11:09

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 30. mai 2018 10:32

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Publisert 1. okt. 2014 16:16

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten.

Publisert 27. apr. 2012 17:01

Forbrukertrender - klima og miljø

Publisert 25. apr. 2012 15:45

Kulturminner og kulturmiljøer som samfunnsressurs

Publisert 30. mars 2012 12:55

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Publisert 9. des. 2011 12:24

Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv

Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Publisert 5. aug. 2011 13:15

Om forholdet mellom økonomi og etikk på miljøområdet 

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Fra Naturmangfoldåret 2010 til Skogens år 2011:

Økosystemtjenester i skog – Hvordan sikre at skogen gir oss nødvendige økosystemtjenester?  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:25

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:17

Møtet tok opp utfordringar for tverrfagleg forskingssamarbeid – infrastrukturen for slikt samarbeid stiller krav om ei betre koordinering, i dag synest ansvaret å vera pulverisert. Er innsikta vi har skaffa oss i Noreg vert brukt på ein god måte?