Nettsider med emneord «Mangfold og likestilling»

Publisert 7. feb. 2019 15:43

Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

Bernt Hagtvet
Publisert 10. juni 2016 10:50

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Publisert 10. juni 2016 10:32

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Publisert 12. apr. 2016 11:36

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Publisert 4. nov. 2015 10:34

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) arrangerte FARVE-konferansen 2015: Innvandring og arbeidsmarked: En felles innsats må til

Publisert 29. sep. 2014 17:59

Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV har avholdt sin sluttkonferanse for satsingen mot ufrivillig deltid: Tid for heltid.

Publisert 1. apr. 2014 09:05

Heldagsseminar for KMDs ansatte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo.

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 10:52

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Publisert 4. aug. 2011 15:51

Ledelse og likestilling

Publisert 29. juni 2011 11:21

Seminar om kvinner i lederstillinger.

Er det riktig at kvinnelige ledere tas hardere enn mannlige ledere når de feiler?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Norges evne til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft vil være et avgjørende konkurranseelement framover. Hvordan tiltrekke seg arbeidskraften - og hvordan beholde den?  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Partnerforum inviterte til frokostmøte om seniorpolitikk. Gjennom to innlegg ble utfordringer i offentlig og privat sektor belyst. Først presenterte Telenors arbeid med å utvikle sin seniorpolitikk, deretter fikk vi presentert eksempler fra kommunesektoren og en utdypning av hva KS mener kjennetegner en god seniorpolitikk.

Publisert 24. juni 2011 10:03

Frukosten tok opp kva leiaråtferd har å seie for å fremje innovasjon på arbeidsplassen. Leiarar påverkar arbeidsmiljøet på ulike måtar – nokre er betre til å skape eit trygt og godt innovasjonsklima enn andre. Kva er forskjellen på kvinnelege og mannlege leiarar?