Meningen med arbeidslivet

For fjerde året på rad har FNs utviklingsprogram (UNDP) kåret Norge til verdens beste land å bo i. Norsk økonomi går så det suser og offentlige velferdsordninger er bedre utbygget enn noensinne. Likevel har Norge et av Europas høyeste sykefravær og i en stor undersøkelse av europeiske holdninger til arbeid og fritid svarer nordmenn at det er viktigere å ha et godt liv enn å gjøre karriere gjennom utdanning og arbeid (NSD Nytt 1/2005).

Ingen andre europeere verdsetter utdanning så lavt som norske kvinner og menn, ingen andre tillegger det å ha en suksessfull karriere så liten verdi. I Norge ligger vi 20 prosentpoeng bak våre nordiske naboer når det gjelder synet på viktigheten av utdannelse. Noe som plasserer oss på bunnen i Europa. Og bare 14 prosent trekker frem karriere som nødvendig for å ha et godt liv, mot 50 prosent i gjennomsnitt i resten av Europa.

Hva skyldes dette? Kan vårt syn på arbeidslivet og arbeid i sin alminnelighet være med på å forklare disse variasjonene? I så fall, hva er det med det norske arbeidslivet som fører til slike holdninger?


Dette er spørsmål  som forskerne Tian Sørhaug og Lars Klemsdal tok opp på seminaret

 

Om innlederne

Tian Sørhaug er forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har publisert flere bøker og artikler om ledelse i moderne kunnskapsøkonomier, og blant annet uttalt om Universitetet i Oslo at dette er en underutviklet arbeidsplass. Det mangler et samlet blikk på omgivelsene, koordinert forandring er vanskelig å få til, og personalpolitikken ikke er godt nok utviklet.

Lars Klemsdal er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og har blant annet skrevet om organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. Klemsdal vil diskutere ulike begreper om mening i arbeidslivet spesielt knyttet til forestillingen om arbeidstakers arbeidsliv som et selvrealiseringsprosjekt.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: HR og kompetanseutvikling, Velferd og helse
Publisert 29. juni 2011 11:25 - Sist endret 9. des. 2016 13:12