Storytelling som redskap for ledelse av kunnskapsorganisasjoner

Storytelling som redskap for kreativ ledelse og utvikling av lederevne - foredrag ved Stephen Denning

"Storytelling" er godt egnet for å kommunisere komplekse ideer. Historier kan bidra til å skape ønskede forandringer. Seminaret arrangeres i samarbeid med Norad og vil gi en innføring i bruk av fortellinger som redskap for målrettet ledelse. Basert på prinsipper fra tradisjonell historiefortelling vil Denning ved bruk av egne erfaringer som kunnskapsleder i blant annet Verdensbanken, illustrere ulike fortellingers dimensjoner og metoder, og utdype ulike fortellermønstre.

Et mål med seminaret er å bevisstgjøre og utvikle egne evner til å fortelle riktige historier på rett tidspunkt. Denning vil demonstrere hvordan ulike historier gir mening i ulike bedriftskontekster. Storytelling kan være aktuelt når det er behov for å:

- dele viten
- skape handling
- kommunisere hvem du er
- formidle verdier
- skape bedre samarbeidsklima
- stoppe rykter
- lede virksomheter inn i fremtiden

 

Presentasjon av Stephen Denning

Denning er ekspert på "Organizational storytelling" og er en internasjonalt anerkjent foreleser. Denning var fra 1996 til 2000 Verdensbankens programdirektør for kunnskapsledelse. Han har også jobbet med kunnskapsledelse i ulike firmaer i U.S.A, Europa, Asia og Australia, og ble i 2000 vurdert som en av verdens ti mest anerkjente ledere innen Knowledge management. Denning er født i Sidney, hvor han studerte jus og psykologi og siden jobbet som jurist. I verdensbanken har han også vært direktør for the Southern Africa Department (1990 - 1994) og the Africa Region (1994 -1996). Denning har også utgitt noveller og dikt.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Kommunikasjon, HR og kompetanseutvikling
Publisert 29. juni 2011 11:25 - Sist endret 13. sep. 2011 15:49