2006

Tidligere

Tid og sted: 8. nov. 2006, Torungen, Grubbegata 1
Tid: 28. mars 2006

Seminaret satt fokus på etikk og de nye etiske retningslinjene i forvaltningen for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og for å styrke befolkningens tillit til forvaltningen.