EUs reviderte tjenestedirektiv - hva nå?

  • Direktivets rettslige konsekvenser, ved professor Ola Mestad, UiO

 

EUs tjenestedirektiv var ment å fremme bevegeligheten av tjenester mellom de europeiske land, men en del forslag har blitt endret, både i forhold til innhold i og unntak fra direktivet.

EUs tjenestedirektiv skulle bidra til at EU ble verdens mest dynamiske region. Den omfattende prosessen fram mot vedtagelsen av EUs tjenestedirektiv har ført til at en del forslag er blitt endret fra Kommisjonens ambisiøse første opplegg, både i forhold til innhold i og unntak fra direktivet.

Ola Mestad vil presentere direktivet slik det nå ser ut til å bli, samt gjennomgå de viktigste rettslige konsekvenser dette har for norske næringsdrivende og norsk politikk. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjør for virkningene av direktivet. Det endrede direktivet medfører at det aller meste blir som det er i dag. Hvilke konsekvenser har dette for næringsutvikling og vekst i EU og i Norge? I hvilken grad vil dette bidra til at drømmen om en dynamisk og vekstkraftig region falmer hen? Og hva med de sterke gruppene som bidro til endringene av tjenestedirektivet? På kort sikt synes det klart at disse vant en klar seier. Men hva med på litt lengre sikt – vil de fortsatt være tjent med dette utfallet?

 

Om bidragsyterne

Ola Mestad er professor i rettsvitenskap og leder av Senter for europarett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han bakgrunn som partner i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Hans fagområder er internasjonal økonomisk rett, EØS-rett, petroleumsrett, og mer generelt, kontraktsrett,forvaltningsrett og rettshistorie.

Karen Helene Ulltveit-Moe er professor i internasjonal økonomi ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke artikler og bidratt til bøker knyttet til virkningene av økonomisk integrasjon og internasjonal handel for næringsutvikling, næringspolitikk, skattepolitikk, og tatt del i større Europeiske forskningsprosjekter på disse områdene. Videre har hun også sittet i ulike offentlige utvalg relatert til områdene skatt, næringspolitikk og FoU politikk.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Juss, Internasjonalt, Økonomi
Publisert 29. juni 2011 11:25 - Sist endret 24. okt. 2013 09:04