2007

Tidligere

Tid og sted: 4. des. 2007, Domus Nova, Auditoriet

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.

Tid og sted: 19. juni 2007, Helga Engs hus, aud 2, Blindern

Politisk styring er kommet på moten igjen, hevdet professor Tom Christensen.

Han mener man i Norge ser tegn til økt politisk styring i offentlig sektor og at dette må ses i sammenheng med den generelle internasjonale tendensen Post - New Public Management. Blant dem som leste utviklingen annerledes var departementsråd Trond Fevolden som var Christensens motdebattant på dette seminaret.