Ansvar for ytringer på nett

Program

 

Om innledningene

Jon Bing presenterte fra sin siste bok "Ansvar for ytringer på nett". Boken gir en oversikt over norsk rettspraksis når det gjelder ”primær ytrers” ansvar, men oppmerksomheten er også rettet mot mellomledd. Redaktøransvar behandles spesielt, men også foretaksansvar, ehandelslovens ansvarsavskjæring for teleoperatør, nærhetstjenere og nettverter, og ansvar for lenker eller fildeling.

Nils Øy redegjorde for ”det norske system”, som dels bygger på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, med sterk etikk, som den ene bæresøylen for norske medienettsteder, og dels på det særlige redaktøransvar i straffeloven. På det siste punkt er det delte meninger mht hvor sterkt dette kan gjøres gjeldende på nettet per i dag. Øy sitt budskap er at uansett vil de norske medienettsidene være noe av det bedre du kan bevege deg på/ytre deg på, i forhold til den store, globale verden…

 

Om innlederne

Jon Bing er professor i rettsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vært med på å etablere forskningen omkring jus og informasjonsteknologi fra 1970, og arbeidet med en rekke emner innenfor dette feltet. Hans doktoravhandling omhandlet rettslige kommunikasjonsprosesser og informasjonssystemer, ellers har han særlig arbeidet med personvern og immaterialrett. Han har deltatt i flere offentlige utvalg, vært leder for Norsk kulturråd og ellers engasjert innenfor kulturforvaltningen, og er for tiden leder av programområdet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) i Norges forskningsråd. Som sciencefiction-forfatter har han skapt fasinerende fremtidsbilder.

Nils Øy har siden 1996 vært generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Øy er journalist og forfatter, og har undervist ved Institutt for Journalistikk. Siden 1992 har Øy vært dosent II ved Høgskolen i Volda, avdeling for mediefag. I tillegg har han hatt en rekke lederverv og deltatt i flere offentlige utvalg, som Offentlighetslovutvalget (Justisdepartementet, NOU 2003:30) og Kildevernutvalget (NOU 1988:2). Øy har også vært redaktør og medredaktør av en rekke tidsskrift og bøker, blant hans publikasjoner er «Offentlighet i rettspleien» 2002.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Juss, Kommunikasjon, IKT, Etikk
Publisert 29. juni 2011 11:24 - Sist endret 26. feb. 2014 12:58