2009

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2009 11:0014:00, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Tid og sted: 11. juni 2009 12:0015:00, Akersgata 59 (R5) auditoriet

Seminaret tok for seg temaet ledelse i staten og utdypet erfaringer og utfordringer i forbindelse med implementeringen av lederplattformen.