Styring i statlige virksomheter - mer penger hvert år, men hvorfor så lite igjen for pengene?

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Program

11:00

Registrering - enkel bevertning

11:15

Velkommen ved Morten Fjeldstad, Direktør BI, faglig koordinator Partnerforum

11:20

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? (pdf)
Marianne Andreassen, direktør, Senter for statlig økonomistyring

11:50

Hvor trykker skoen? Forslag til mulige løsninger (pdf)
Espen Skaldehaug, førstelektor, BI

12:15

Shall the administrative tail wag the polical dog? (pdf)
Trond Fevolden, departementsråd, Kunnskapsdepartementet

12.40

Kaffepause

12:50
 

Kommentarer ved:
- Rune Sørensen professor, BI
- Nils-Henrik von der Fehr, professor, Universitetet i Oslo

Diskusjon

 

Om bidragsyterne

Marianne Andreassen er direktør for Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Andreassen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra offentlig sektor og fra næringslivet. Hun har tidligere vært seniorøkonom i Gjensidige NOR og konserndirektør i Sparebank 1 Gruppen, og har i flere perioder vært statssekretær, blant annet i Finansdepartementet.

Trond Fevolden er utdannet statsviter og har siden 1992 vært departementsråd i det som i dag er Kunnskapsdepartementet. I tillegg til lang ledererfaring fra offentlig forvaltning har Fevolden bred forskningserfaring. Han har publisert en rekke artikler og rapporter om offentlig organisasjonsutvikling og har blant annet arbeidet ved Norsk institutt for by- og regionsforskning.

Morten Fjeldstad er direktør for BI Corporate/Offentlig ledelse og
Partnerforums faglige koordinator ved Handelshøyskolen BI. Fjeldstad har
tidligere bl.a.vært fylkesrådmann i Akershus (1995-2001) og forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (1978-1982)

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Institutt for regnskap - revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI. Skaldehaug er fagansvarlig for flere program, spesialiseringsretninger og kurs ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linkøping, studieretning for industriell økonomi.

Rune Sørensen er professor ved Institutt for offentlige styringsformer ved Handelshøyskolen BI. Sørensen er Cand.polit. (1982) og Dr. philos (1986) i statsvitenskap fra UiO. Sørensen har vært professor ved Handelshøyskolen BI fra 1989. Han var prorektor ved BI i perioden 1993-97, og han var ansatt som stipendiat og førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap (UiO) i perioden 1982-1989. Sørensen er professor II ved Forsvarets Stabsskole og ble i 2005 tildelt Handelshøyskolen BIs forskningspris.

Nils-Henrik von der Fehr er professor og leder Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han arbeider blant annet med hvordan myndighetene kan tilrettelegge for effektiv ressursbruk, i offentlig sektor selv såvel som i andre deler av samfunnsøkonomien. Han har ledet flere offentlig utvalg, vært rådgiver for offentlige myndigheter og private aktører nasjonalt og internasjonalt, og var i en periode ordfører i Hurdal kommune.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Økonomi, Styring, Effektivitet, Stat og kommune
Publisert 29. juni 2011 11:24 - Sist endret 15. jan. 2016 13:34